Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhimWqZmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Làm HR có thật sự cần một nơi để gặp ứng viên chuyên nghiệp không?

Answer1 hZWYmJhimWqZmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWlJqViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thy Dang's picture
1610432822

Mình thấy thì HR luôn cần phòng họp để hẹn candidate, mình thấy mình có sử dụng văn phòng có chi phí của Dreamplex hoặc Toong và vài nơi khác nhưng cũng được vì phòng họp của công ty mình nhỏ mà nhìn kém chuyên nghiệp quá. Ứng viên có cần thiết một nơi gặp thiệt đẹp không ạ?

Answer1 hZWYmJhimWqZmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWlJqViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1610611144

  Hơn 10 năm trc, lúc đi phỏng vấn bên Navigos, thời điểm hẹn phỏng vấn với chị HRM là tầm 6:30pm. Mình nhớ hoài vì hình ảnh văn phòng hiện đại, sạch đẹp. Chị HRM nhìn phong cách chuyên nghiệp, fresh & rất năng lượng. Mặc dù quy trình tuyển dụng nhiều vòng, làm nhiều bài tập, mình vẫn chọn dành thời gian & công sức để "theo đuổi" bên này. 

  Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực HR, mình nhận thấy các cty lớn đều có đầu tư về hình ảnh công ty. Đây cũng là 1 phần của Employer Branding. Ở 1 số vị trí cao cấp (manager/director/C-level), 1 số cty còn đầu tư phòng họp / cafe tại các khách sạn lớn để dành cho việc phỏng vấn ứng viên nhóm này.  

   hZWYmJhimWqZmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5qYlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJhimWqZmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KXcJSFneDh
  hZWYmJhimWqZmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Oam5KIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
hZWYmJhimWqZmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...