Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51glW-cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Làm thế nào để có được CV chất lượng?

1489633342
 • Recruitment & Retention
 • 3 answer(s)
 • hZWXl51glW-cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WXlJ2aiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • - Sử dụng template đẹp (có template file word, PSD, AI...., nếu bạn biết sd PSD, AI thì càng tốt) 

  - Chọn template phù hợp với vị trí của bạn: marketing khác, design khác, HR khác 

  - Sắp xếp nội dung: kinh  nghiệm ở trên, education ở dưới. KN mới ở trên, KN cũ ở dưới. List những tasks liên quan đến vị trí đang ứng tuyển ở trên. Sử dụng thì quá khứ cho cv cũ và thì hiện tại đơn cho cv hiện tại. 

  - Phần đầu cv nhớ summary khả năng và định hướng nghề nghiệp của bạn. 

  1500430125
  • hZWXl51glW-cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpeRload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glW-cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmUaZaFneDh
  hZWXl51glW-cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqXlJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZocZdqalVvtrI.
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam

  Hãy để ý CV chất lượng nó khác CV đẹp. Và từ đó sẽ thấy CV chất lượng là CV của người đã có : Bằng cấp. kinh nghiệm ... Và nó khác CV đẹp : trình bày màu sắc bắt mắt, dùng những trình hỗ trợ duyệt nghiêng về kỹ năng trình bày văn bản ...

  Và nên để ý : Trình bày CV thì copy cũng có thể có, cho nên CV đẹp dễ kiếm, dễ có. Còn trình bày về việc làm, kinh nghiệm liên quan thì thiên về chất lượng, chỉ có ở cái thực làm. 

  1503539686
  • hZWXl51glW-cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiSmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glW-cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVapiFneDh
  hZWXl51glW-cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYlZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Nguyen Hong Minh

  Tôi có một kinh nghiệm nhỏ, khi tôi làm hồ sơ xin việc trước đây, tôi có một người Dì viết chữ rất đẹp, tôi liền về và nhờ Dì tôi viết toàn bộ hồ sơ, trong đó có cả CV viết bằng tay, đơn xin việc viết bằng tay....không hiểu sao điều nhỏ này lại có hiệu quả.

  CV chưa quan trọng bằng phỏng vấn. Bây giờ người tuyển thường xem xét tới thái độ của nhân sự hơn là trình độ. Tôi đã đánh mất cơ hội sau một vài lần phỏng vấn mới nhận ra điều này!

  1503639171
  • hZWXl51glW-cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiTmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glW-cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVa5iFneDh
  hZWXl51glW-cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYlpaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..
Lazy Load...