Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhimWqVlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Làm thế nào để "Xây dựng nguồn nhân lực bền chí kiên cường"?

Answer1 hZWYmJhimWqVlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmJmSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Thành phố ngày càng phát triển một cách phức tạp và nhanh chóng được thể hiện qua từ VUCA. Trong năm 2020, chúng ta còn chứng kiến sự xuất hiện bất thình lình của dịch bệnh tác động tiêu cực đến doanh nghiệp điều đó đặt ra là làm sao các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển thành công với biến cố như vậy.  Một tổ chức sẽ có tính bền bỉ kiên cường nếu mỗi lãnh đạo, nhân viên ở đó trang bị cho mình khả năng dự đoán và thích nghi với thay đổi để phát triển mạnh mẽ sau nghịch cảnh.

Vậy làm thế nào để "Xây dựng nguồn nhân lực bền chí kiên cường"?

Trong Hội Nghị Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2020 (22.10.2020) do Anphabe tổ chức, Diễn giả Cao Thị Vân - Giám đốc Nhân sự công ty Zuellig Pharma Việt Nam chia sẻ: 

Để xây dựng một lực lượng lao động bền bỉ kiên cường, diễn giả Cao Thị Vân đã giới thiệu mô hình của YSC - tổ chức đa quốc gia về phát triển và đào tạo con người, với 3 giai đoạn: 

  • Chuẩn bị (xây dựng các hỗ trợ về tinh thần, các mối quan hệ, sự cam kết và sự tự tin cho bản thân)
  • Ứng phó (cố gắng nỗ lực ứng phó với trở ngại, thử thách nhờ sự lạc quan và các biện pháp phục hồi)
  • Học hỏi rút kinh nghiệm (thích nghi, điều chỉnh mục tiêu, học hỏi kinh nghiệm để đạt được thành công trong tương lai)

Trong đó, doanh nghiệp cần giúp nhân viên duy trì sự lạc quan, tin tưởng vào định hướng chiến lược của công ty trong mọi hoàn cảnh.

Doanh nghiệp bạn thì sao? Doanh nghiệp đã làm gì và đạt được gì khi "Xây dựng nguồn nhân lực bền chí kiên cường" giúp doanh nghiệp thể tồn tại và phát triển. 

Xem thêm: 

Answer1 hZWYmJhimWqVlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmJmSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJhimWqVlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...