Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Làm sao để kiểm soát chặt chẽ quy trình mua hàng?

Answer10 hZWXm5dgmm2VnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yamZiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Son Tung's picture
1400727348

 Gửi các thành viên,

Có lẽ vì là kế toán nên mình có hay tính nghi ngờ. Với các nhân viên mua hàng mình cảm thấy không thể tin tưởng được. Vì mua hàng luôn luôn được hoa hồng hay được chiết khấu. Nếu mua hàng với giá cao thì công ty khó cạnh tranh, do đầu vào cao thì đầu ra sao thấp được. Mình suy nghĩ rất nhiều để xây dựng qui trình mua hàng hợp lý nhưng chưa có cách. Rất mong các thành viên ai có qui trình nào hay xin gởi cho mình với.

Cám ơn cả nhà trước nha.

Answer10 hZWXm5dgmm2VnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yamZiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Perfect lee's picture
  Perfect lee
  1400728685

   Việc đựơc chiết khấu, hoa hồng trong khâu thu mua vốn dĩ là điều không thể tránh khỏi. Mình nghĩ đây là điều mà bạn không thể khống chế được. Nếu người thu mua đó có bản lĩnh và có phương pháp để có thêm đựơc chiết khấu, hoa hồng thì đây là cũng là cái lợi người ta xứng đáng đựơc hưởng thôi. Còn về phía quản lý, mình nghĩ quan trọng là phải nắm đựơc giá thị trường, đồng thời khi xem xét giá thì nên xem xét từ 3 đơn giá trở lên như vậy sẽ hạn chế dần trường hợp đơn giá cao quá mức mà công ty có thể chấp nhận được.

   hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlpqal4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmGXcpeFneDh
  hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpKanZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm5pbplnVm6xtg..
 • Hùng Lân Phạm's picture

  Một số công ty để hạn chế vấn đề hoa hồng thì có ghi rõ trong đạo đức nghề nghiệp nếu phát hiện nhận hoa hồng sẽ xem xét kỹ luật như khiển trách, kỷ luật thậm chí sa thải ....

   hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlpuRlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmGYaZSFneDh
  hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpKblJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1wcJ1pVm6xtg..
 • Bình Minh's picture
  Bình Minh
  1400748621

   

  Công ty mình cũng là một công ty lớn, mua rất nhiều công cụ
  dụng cụ rất thường xuyên và mua với nhiều chủng loại khác nhau. Và cách quản lý
  của công ty mình như sau. Các bạn tham khảo:

  - Đầu tiên, người có trách nhiệm dưới xưởng sản xuất thường sẽ tập hợp những
  vật tư cần mua. Sau đó chuyển lên cho kế toán trưởng hoặc giám đốc. Nếu đồng ý
  thì giám đốc sẽ phê duyệt.

  - Bước thứ 2: sẽ chuyển bản được phê duyệt đó cho kế toán vật tư. Kế toán vật
  tư sẽ tìm nhà cung cấp và phải đề nghị báo giá. Như công ty mình đòi hỏi có ít
  nhất 3 báo giá.

  - Bước thứ 3: chuyển 3 báo giá đó cho KKT hoặc Giám đốc. Sau đó, Giám đốc hoặc
  KTT sẽ lựa chọn NCC. Lúc này kế toán vật tư sẽ làm "Đơn đặt hàng" rồi
  Fax cho NCC. Trên Đơn đặt hàng (DDH) có đơn giá của mặt hàng đã được phê duyệt.
  Sau này khi NCC mang hàng đến phải mang DDH này kèm theo, và thủ kho chỉ được
  nhận hàng đúng theo DDH. Sau này khi đề nghị thanh toán, phải có kèm theo DDH
  và báo giá vì bạn chỉ thanh toán cho họ theo đơn giá mà bạn đã duyệt. Và theo
  mình như vậy là cũng đá khá chặt chẽ. Không biết ý kiến các bạn thế nào?

   hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlpuSmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmGYapiFneDh
  hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpKblZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpvaJhrVm6xtg..
 • trang hoàng's picture
  trang hoàng
  1402287827

   

  Trước tiên bạn phải xác định mình là ai? có quyền hạn đến
  đâu trong chuyện này đã? Thường thì với DN Nhà nước thì người ở vị trí mua hàng
  thường là người mà bạn có muốn không tin cũng ...không được. Còn ở DN tư nhân,
  cổ phần thì người mua hàng trực tiếp thường là người nhà, tin cẩn của Sếp, mình
  là kế toán chỉ có thể kiểm tra một cách hình thức thôi, còn nếu người nhà Sếp
  có gian lận thì đa số trường hợp cũng khó làm được gì. Khi mua hàng thì chỉ yêu
  cầu lấy báo giá của nhiều nơi về từ đó chọn ra một đvị có giá cạnh tranh nhất
  mà mua thôi. Quan trọng nhất vẫn là 'Mình là ai?'. Chúc bạn cẩn thận và thành
  công.

   hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlp2ZmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmGacZmFneDh
  hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpKdnJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhobJtlVm6xtg..
 • Tran tuan's picture
  Tran tuan
  1402410540

  hihihi, mình cũng đã gặp trường hợp này rùi, nhưng bạn nên suy xét cho kỹ, tốt hơn hết mình kể trường hợp của mình từng gặp, lúc trước mình có làm 1 công ty theo dạn tập đoàn, có bố trí hẳn phòng mua vật tư, mình cũng làm kế toán, đúng là bản chất kế toán thường là nghi ngờ và cẩn thận mình tim hiểu thấy rằng công ty có hẳn 1 quy trình mua hàng đàng hoàng nhưng khi mua hàng thì chỉ rơi vào 1 số đơn vị thui ,và hình như thực hiện quy trình là hình thức, vì khi đưa lên duyệt thì người ta đủ mọi lý do để bát bỏ giá cả ko phải là vấn đề quan tâm, giá thấp ko phải là tốt và nhiếu thứ khác, đó là dấu chấm hỏi, và nhân viên thường than phiền bên mua mà phải lệ thuộc bên bán rất nhiều, mình cũng nghi lắm, nhưng sau đó mình tìm hiểu quy trình mua hàng ở công ty con thấy rằng, tất cả việc mua hàng đều là do giám đốc quyết định, phòng vật tư ở các công ty đó đều là từ nhân viên kinh doanh chuyển sang cùng gốc với xếp, ko ai được độc lập trong quá trình mua hang và giám đốc đó lại rất có ảnh hưởng đối với tổng công ty, bạn biết tình hình như thế nào rùi, nên tốt hơn hết bạn đừng nên đụng vào, vì việc đó ko phải chỉ có một mình bạn khám phá ra, mà tất cả ai cũng biết, chỉ là bạn có chịu làm con cơ tiên phong đi đầu hay bạn là bạn thuận buồm sui gió nắng chiều nao che chiều đó, hoặc bạn out thui. nên bân cẩn thận nhé

   hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUl5SUl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmKRbJeFneDh
  hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpOUl5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobZdrVm6xtg..
 • TẠ QUANG MINH's picture
  TẠ QUANG MINH
  1402646223

  Theo Tôi, Anh là  kế toán chẳng có liên quan gì đến việc mua hàng cả. Người ta mua hàng khi nhận được sự chấp thuận của Trưởng Phòng mua hàng hoặc Giám Đốc Cty.Cần đánh giá cho công bằng chứ không phải theo cảm tính

   hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUl5SZnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmKRcZ2FneDh
  hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpOUnJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdxbp5pVm6xtg..
 • Vu Hoang Chuong's picture
  Vu Hoang Chuong
  1435289944

  Hi,

  Hien tai tren web vat gia deu co day du thong tin ve gia ban cua cac nha
  cung cap. ban co the vao do kiem tra neu can. Luu y cac dieu kien bao
  hanh, nguon goc xuat xu, cu li van chuyen co the anh huong den gia ban
  nen phai so sanh trong cung dieu kien.

  Khong phai tat nha nha cung cap se chi hoa hong cho nhan vien mua hang
  vi ho cung biet neu dua gia cao qua thi bang gia cua cong ty khong duoc
  chap nhan, vi vay chi can thiet lap quy trinh nhu sau:

  1. Thiet lap danh sach cac nha cung cap cho tung nhom hang, danh sach
  sach duoc lap dua tren co so so sanh gia 1 so mat hang ma cty minh hay
  mua. Danh sach nha cung cap nay phai duoc xem xet boi phong Tai Chinh va
  Truong Phong Mua hang va co phe duyet cua Ban Giam Doc.

  2. Khi lam don dat hang thi phai yeu cau co 2 hay 3 bang bao gia tu cac nha cung cap duoc phe duyet.

  3 Dinh ky hang nam review va cap nhat danh sach nha cung cap duoc phe
  duyet. Viec xem xet va danh gia lai cac nha cung cap can do Giam Doc tai
  Chinh va Truong Phong Mua hang phu trach.

  Regards,

   

   hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpqYlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWXcJSFneDh
  hZWXm5dgmm-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaam5KIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdvbJtsVm6xtg..

Pages

Lazy Load...