Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Làm việc tại nhà, tưởng không phiền mà phiền không tưởng. Có ai cũng bị tình trạng như thế này không? 

Answer5 hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTnZ2ZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thuc Anh Nguyen's picture
1596381940

Ai có con nhỏ mà phải work form home sẽ hiểu tình cảnh này...

Answer5 hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTnZ2ZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Bích Nguyệt's picture
  Bích Nguyệt
  1596438702

  Đang họp online, bài present chưa xong mà điện thoại reo, shipper gọi giao đồ ăn. Quay qua quay lại đã tới chiều mà vẫn ngồi dính vô ghế làm cho xong việc. Tới lúc gập laptop lại thì cũng 8g tối. Tính ra thời gian làm việc còn kéo dài hơn so với đi làm trong văn phòng. 

   hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WWl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KSbpeFneDh
  hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVmZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1wbppuVm6xtg..
 • My Hoa Nguyen's picture
  My Hoa Nguyen
  1596516193

  Haha, đồng cảnh ngộ bạn ơi. Làm việc ở nhà chắc giỏi lắm chỉ 70% tập trung cho công việc còn lại là phân tán tư tưởng cho 101 việc không tên. 

   hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WWmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KSbpmFneDh
  hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVmZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmdrcJZXb7Cx
 • Son Tung's picture
  Son Tung
  1596592497

  Mình chưa có gia đình, lại đang sống một mình nên làm việc ở nhà hay ở văn phòng cũng vậy thôi. Nhưng nếu bắt buộc phải làm việc tại nhà hoặc giãn cách xã hội thì mình chỉ thấy một cái hạn chế là communication í. Giao tiếp hàng ngày, ví dụ trong công việc có vấn đề gì mình chạy đến chỗ họ hỏi ngay và thảo luận luôn cho ra vấn đề, còn ngồi ở nhà chỉ qua màn hình máy tính đôi khi chat thì người kia ko seen lại phải chờ, đăng trên trang nội bộ thì cũng chờ nên đôi khi phải nhấc đt lên gọi cho lẹ. Nhưng mình không thể trách đồng nghiệp được vì họ cũng có nhiều việc cần giải quyết nữa.

   hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WXl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KSb5eFneDh
  hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVmpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpvaJduVm6xtg..
 • Mai Tran's picture
  Mai Tran
  1596701062

  Haha dễ thương quá. Nhưng để hình này các bé kiện chết, vì đâu phải mọi rắc rối đều đến từ trẻ con. Như lũ nhỏ nhà tôi nè, đợt T4 mẹ ở nhà WFH, tụi nó nghỉ học tưởng là sẽ vỡ trận mất nhưng không hề, các bé khá ý thức ấy. Mẹ sẽ thống nhất thời gian chơi và khu vực chơi cho con, khi nào mẹ sẽ chơi cùng con thời gian nào mẹ làm việc thì các con sẽ tìm những hoạt động không ảnh hưởng chung. Trước khi WFH mình cũng ngâm cứu rất nhiều hoạt động tại gia như đi mua 1 loạt sách các bé thích, mua giấy keo về cho các bé tự sáng tạo ... nên mình thấy làm việc tại nhà không quá kinh khủng. Thật ra bé nhà mình cũng mới cấp 1 thôi.

   hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WYload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KScJaFneDh
  hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVm5SIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmlrcJdXb7Cx
 • Trinh Trung's picture
  Trinh Trung
  1596795438

  Biết trước rất phiền nên chưa bao giờ thử 

   hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WYmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KScJqFneDh
  hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVm5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZtbJxqZ1VvtrI.
hZWYlpRlkW2ZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...