Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1nmm-VmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

List các công ty có dịch vụ headhunting tốt tại Hà Nội và HCM

Answer9 hZWXnZ1nmm-VmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52Yl5iEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Xuan Hoa's picture
1411357546

Tình hình là sếp em đã quyết định sử dụng headhunter cho vị trí Giám đốc marketing, mọi người có thể cho em biết tên các công ty hoạt động trong lĩnh vực này tại HCM và HN có tiếng tăm một chút không? Em cám ơn mọi người nhiều nhiều lun

Answer9 hZWXnZ1nmm-VmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52Yl5iEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • nguyen linh's picture
  nguyen linh
  1576135486

  Bạn liên hệ với HeadhuntTokyowork nhé. Là công ty đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ 4.0 vào trong lĩnh vực tuyển dụng. Hồ sơ của Tokyowork rất đa dạng cover được tất cả các lĩnh vực và vị trí tuyển dụng, hồ sơ thì nhanh như tên lửa, job chốt thành công rất nhanh.

  Xem thông tin tại đây:  https://tokyowork.vn/

   hZWXnZ1nmm-VmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqamoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZ1nmm-VmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXcpqFneDh
  hZWXnZ1nmm-VmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KanZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmptb55pbFVvtrI.
 • Hi bạn, 

  Một dịch vụ headhunt nữa mình thấy rất tốt là công ty Adecco nha bạn. Bên ấy có tuyển dụng các vị trí cấp cao của hầu hết các popular industry. MÌnh thấy Giám đốc MKT cũng hay được tuyển lắm. Dịch vụ chuyên nghiệp và tìm ra ứng viên chất lượng cao trong thời gian rất nhanh tầm 1 - 1.5 tháng. 

  Bạn thử liên hệ nha: https://adecco.com.vn/

   hZWXnZ1nmm-VmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpuWload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZ1nmm-VmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GYbpaFneDh
  hZWXnZ1nmm-VmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KbmZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZxcZZlbVVvtrI.

Pages

hZWXnZ1nmm-VmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...