Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5thk2uUlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

LỢI ÍCH VÀ TÁC HẠI CỦA ĐỒNG SUNFAT ĐỐI VỚI HỒ BƠI

Answer hZWYm5thk2uUlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5ealpeYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyễn Seo's picture
1650680349

Đồng sunfat còn được biết tới với nhiều tên gọi khác như đá xanh, phèn xanh có công dụng tốt trong việc tiêu diệt và ức chế sự phát sinh của rêu tảo. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng liều lượng và quy trình xử lý bởi vì Đồng Sunfat là loại hoá chất gây độc nếu tiếp xúc với nồng độ cao. 

Chi tiết xem tại: 

https://hanteco.vn/loi-ich-va-tac-hai-cua-dong-sunfat-doi-voi-ho-boi.html

Answer hZWYm5thk2uUlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5ealpeYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5thk2uUlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...