Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pkmXCZnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Luật chơi thay đổi: Gen Z có mong muốn nghề nghiệp rõ ràng và rất nhiều doanh nghiệp đã “lọt” khỏi danh sách đó

Answer hZWXn5pkmXCZnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSmpaaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phụng Nguyễn's picture
1589531624

Dân công sở ta thường nói vui thế này: Trăm năm Kiều vẫn là Kiều, full-time công sở là điều tất nhiên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khi Gen Z (những bạn trẻ sinh từ năm 1997 trở về sau) gia nhập vào lực lượng lao động Việt Nam, điều này sẽ không còn đúng nữa.

Theo khảo sát Thương hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Nhất với sinh viên Việt Nam 2020 được thực hiện trên khoảng 25.000 sinh viên tại các trường đại học trọng điểm trên cả nước, kết quả cho thấy:

-      34% sinh viên Gen Z sẵn sàng đầu quân cho các công ty Start-up hoặc tự kinh doanh riêng

-     8% các bạn cho rằng “chẳng cần đi làm công ty, làm freelance cũng tốt”

-      14% thích làm việc tại các tổ chức phi lợi nhuận, thể hiện khuynh hướng rõ ràng của các ‘nhà hoạt động xã hội tương lai’

Có thể thấy những bạn trẻ thế hệ Z là những người Mê khởi nghiệp, thích tự do và hướng về xã hội, Gen Z mong muốn những lựa chọn nghề nghiệp vô cùng “mở” sau khi tốt nghiệp. Điều này một lần nữa đặt ra những thách thức lớn cho người làm nhân sự, khi chúng ta đã thiếu nhân lực thì một lượng lớn các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn giỏi lại rất thích lựa chọn các phương án “phi truyền thống”, khiến nguồn cung nhân tài đã bé lại còn ngày càng giới hạn .

Bên cạnh các bạn không muốn bó mình trong các lựa chọn truyền thống, cũng vẫn có các bạn  lựa chọn đi làm toàn thời gian tại các công ty. Nhưng, một khó khăn mới lại phát sinh. Nếu như các anh chị thế hệ trước như Gen Y và Gen X rất “mê” làm việc cho các công ty nước ngoài, các bạn trẻ Gen Z không ngần ngại chọn công ty nội địa. Việc giới trẻ không còn muốn bó mình trong các lựa chọn truyền thống đặt doanh trước thách thức cạnh tranh khốc liệt khi nguồn cung nhân tài ngày càng giới hạn.

 Từ những thực tế này cho thấy: Các lựa chọn nghề nghiệp truyền thống không còn “ep-phê” với gen Z nên rất nhiều doanh nghiệp đã “rớt” ra khỏi trong danh sách lý tưởng. Nếu có thì độ cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt.  Doanh nghiệp lớn đang mất dần “Quyền chọn lựa” người đi làm gen Z.

Vậy vấn đề đặt ra là làm sao người làm nhân sự chúng ta ‘chạm’ đến được những bạn trẻ thế hệ Z và chọn được những nhân tài mục tiêu phù hợp và sẵn sàng với doanh nghiệp mình. Mời mọi người đóng góp ý kiến bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé!

Từ tháng 9/2019, Anphabe trở thành đối tác chính thức của Facebook Workplace tại thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu Workplace để đẩy nhanh quá trình "số hoá" với platform kết nối nhân viên (đặc biệt với gen Z) và làm việc từ xa hiệu quả, vui lòng liên hệ Anphabe Team: 

* Hotline:  (84 28) 6268 2222, ext. 107

* Email:  huong.ha@anphabe.com  

Answer hZWXn5pkmXCZnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSmpaaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pkmXCZnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...