Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRkkWucm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Lương, thưởng có phải là yếu tố quyết định đến lựa chọn nơi làm việc của bạn?

Answer2 hZWYmJRkkWucm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWm5eWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Giữa các tiêu chí khi lựa chọn một nơi làm việc lý tưởng cho mình gồm: Tưởng thưởng (thu nhập và phúc lợi nhận được); Cơ hội phát triển; Văn hóa & giá trị; Lãnh đạo & quản lý; Chất lượng công việc & cuộc sống; Danh tiếng công ty, bạn sẽ ưu tiên lựa chọn yếu tố nào?

Ảnh: Internet

Một thông tin thú vị từ khảo sát Nguồn nhân lực Hạnh phúc của Anphabe năm 2020 cho thấy, các tiêu chí quan trọng nhất về một môi trường làm việc trong kỳ vọng của người đi làm Việt Nam có sự dịch chuyển nhất định. Trong đó, sự hiện diện của các tiêu chí về tưởng thưởng cơ hội phát triển đã giảm xuống, các tiêu chí về chất lượng công việc & cuộc sống xuất hiện và bắt đầu gia tăng cho thấy xu hướng thấy người đi làm ngày càng chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe thể chất và tinh thần tại nơi làm việc. 

Bên cạnh đó, yếu tố về lãnh đạo & quản lý (bao gồm vai trò của sếp, tầm nhìn truyền cảm hứng và chiến lược tương lai rõ ràng) cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn gắn bó với một công việc của người đi làm trong 2020.

Tuy nhiên, ở mỗi thời điểm, mỗi người đi làm sẽ có nhu cầu và tiêu chí khác nhau khi lựa chọn nơi việc làm cho mình. Lương, thưởng có thể là lựa chọn số 1 với người này nhưng chỉ là ưu tiên số 2 với người khác. 

Vậy trong năm 2021 này, tiêu chí nào sẽ là ưu tiên lựa chọn của bạn? Lương, thưởng có phải là yếu tố quyết định khi bạn lựa chọn nơi làm việc không? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong khảo sát xu hướng 2021 nhé!

Bài viết: Trần Kim Anh

Bài viết tham khảo từ Anphabe

Answer2 hZWYmJRkkWucm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWm5eWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Đỗ Hồng Phúc's picture

  Kể từ khi COVID-19 xuất hiện thì mình thấy yếu tố an toàn tại nơi làm việc cũng là 1 phần khi mình chọn 1 công ty mới. Vì có nhiều công ty xem nhẹ / chủ quan trong việc trống dịch thì mình thấy đây không phải môi trường làm việc lý tưởng của mình. 


   hZWYmJRkkWucm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uVlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJRkkWucm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYbZWFneDh
  hZWYmJRkkWucm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5ObmJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9qbVVvtrI.
 • Anna Ha's picture
  Anna Ha
  1617353953

  Bên cạnh lương thưởng thì với mình một môi trường năng động, thân thiện sẽ hấp dẫn mình hơn một cty trả lương cao nhưng môi trường kém thân thiện (ví dụ như đồng nghiệp hay ghen ăn tức ở suốt ngày đi soi mói rồi báo cáo sếp trên,...). 

  Cty có thêm thức ăn cho nhân viên thì lại càng thích không lo đói. 

   hZWYmJRkkWucm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uVmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJRkkWucm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYbZiFneDh
  hZWYmJRkkWucm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5ObmJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhmZwaYhwsbA.
hZWYmJRkkWucm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...