Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZomnGYl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Mất bao lâu để master trong 1 lĩnh vực?

Answer hZWXnpZomnGYl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZm5yZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Ngô Tường's picture
1573186701


Muốn trở thành người xuất sắc, chuyên sâu, master một ngành/ chuyên môn nào đó, chúng ta phải thoả mãn 2 điều kiện:

  1. Điều kiện cần: năng lực, đam mê, kiên trì.
  2. Điều kiện đủ: Ít nhất 10,000 giờ “bay”. (Mỗi ngày 5 tiếng thì cần 6 năm, mỗi ngày 10 tiếng thì cần 3 năm).

Malcolm Gladwell đã chứng minh trong cuốn “Người xuất chúng” rằng: thiếu 10,000 giờ, thì dù tài năng đến đâu, chúng ta chỉ có thể vào hạng giỏi, chứ không phải là người xuất sắc.

Bill Gates, Bill Gates, không chỉ sáng lập Microsoft huyền thoại bằng trí thông minh, mối quan hệ của gia đình, mà còn bằng tài sản quí giá: hơn 10,000 giờ học, thực tập lập trình máy tính nữa.

Nhóm Beatles rất tài năng, rất giỏi, nhưng họ cũng tập luyện rất chăm chỉ, bền bỉ. Nhờ vậy mà họ vươn tới đẳng cấp thế giới.

Đủ 10,000 giờ là điều kiện, gọi là cần hay đủ cũng được, không thể thiếu của người xuất sắc. Những người muốn đốt cháy giai đoạn sẽ mãi mãi không xuất sắc.

Xem thêm: 

Answer hZWXnpZomnGYl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZm5yZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnpZomnGYl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...