Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJRolWuam5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Một bài học đau thương khi xin việc!!

Answer21 hZWXnJRolGublpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52VmpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Bao Ngoc Le's picture
1407122610

Mình đi xin việc, vị trí kế toán tổng hợp lĩnh vực xây dựng của một tập đoàn. Qua 2 vòng phỏng vấn đã đạt. Đến vòng cuối cùng còn 3 ứng viên. Lần này là làm thực tế trên máy. Hai ứng viên kia không làm được câu nào còn mình làm được 3 trên tổng số 4 câu.

Sau khi chị kế toán trưởng sinh năm 1982 nói chuyện với hai ứng viên tầm 30 phút rồi đến lượt mình. Mình ngồi nói với chị ấy suốt 2h đồng hồ. Đến 12h trưa chị ấy kết luận: “Công ty sẵn sàng  lương sẵn sàng mức lương mà em yêu cầu và trang bị máy tính cá nhân cho em.” Rồi nhấn mạnh thêm: “Em có được làm ở đây được hay không chủ yếu là do chị quyết định đấy.”

Sau một tuần chờ đợi mình quyết định gọi điện hỏi phòng nhân sự thì thấy người mà không làm bài thực hành cuối cùng hôm trước lại được tuyển vào. Mình ấm ức kể với mấy người quen thì họ bảo là tại mình không chịu “hối lộ” chị kế toán trưởng, trong khi chị ta đã gợi ý rõ thế còn gì.

Cái này có thể coi là bài học khi đi xin việc không nhỉ? 

Answer21 hZWXnJRolGublpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52VmpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Bài học đắt giáMột người muốn thành công trong bất cứ việc gì trên cõi đời này, cần hội đủ một vài trong 5 yếu tố M sau:

  1/ Mồ mả: tức Hậu duệ (COCC);

  2/ Money: tức tiền tệ;

  3/ Mưu mẹo: bất cứ cơ quan, đơn vị nào làm ăn, kinh doanh và cả lực lượng vũ trang nữa cũng đều có cơ quan tham mưu cả ( Binh pháp Tôn Tử, Mưu mẹo Khổng minh, thậm chí cả Lã Bất Vi ...hãy học cho thuộc);

   4/ Mồm mép: Hãy thuyết trình như Obama khi tranh cử Tổng thống Hoa kỳ trước cử tri (còn ta là trước người phỏng vấn);

   5/ May mắn: Cái này nhờ trời, không ai biết được.

    (Lưu ý: Nếu bạn không có tiêu chuẩn 1 và 2 thì hãy phát huy điểm 3 và 4). Chúc mọi người thành công trong sự nghiệp.

   hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZSWlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiRbpSFneDh
  hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmUmZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZoapptaVVvtrI.
 • Đúng là một bài học :D

   hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZSXmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiRb5qFneDh
  hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmUmpiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwa5xmVm6xtg..
 • Triet Tran Quoc's picture
  Triet Tran Quoc
  1467111708

  Mình không biết bạn xin việc ở vùng nào và văn hoá nơi đó như thế nào, nhưng nếu thực sự bạn phải hối lộ mới vào được công ty thì bạn rất rất may mắn khi bị đánh rớt đó. Hối lộ và một việc làm vô đạo đức và vô liêm sỉ, làm việc với một người sếp như vậy bạn sẽ thấy vui vẻ chăng?

   hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZSYl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiRcJeFneDh
  hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmUm5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZxcJ9oa1VvtrI.
 • Cong Nguyen Dinh's picture

  Nó là một tệ nạn ! Một công ty như vậy không đáng để vào. Bởi vì môi trường ở đó đã đào tạo ra những con người như thế. Nếu mình vào mình phải theo cái môi trường đó mà sống. Vô tình ta ko còn là ta nữa.

   hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZSZmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiRcZqFneDh
  hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmUnJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZxcJpnZlVvtrI.
 • loo merdoo's picture
  loo merdoo
  1558027833

  Thời buổi bây giờ quan trọng là phải lanh lẹ muốn được thăng tiến và lương cao thì phải biết mình biết ta thui. Đôi khi đâu cần lắm tiền hay quà cáp mới xin được việc.

  Đôi khi mình biết quan tâm người ta một chút như hỏi hang sức khỏe, chào hỏi nhiệt tình, rủ đi uống nước. Nói chung chỉ những cử chỉ nhỏ nhặt, những động tác rất rất nhỏ cũng đủ tác động đến tâm lý của nhà tuyển dụng.

  Nhìn chung mình tài giỏi để đâu đi nữa cũng phải học những cái nguyên tắc cơ bản mà những người bình dân, chân đất cũng biết đó là nụ cười, xã giao, và tác phong giao tiếp. Kỹ năng mềm quyết định phần lớn cuộc sống của bạn. Bạn học giỏi đến đâu tui không biết như thiếu cái này vẫn bị cho rớt như thường.

   hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2Xl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2Cab5eFneDh
  hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdmpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmprcJ1tZlVvtrI.
 • Ha Ngo Xuan's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Ha Ngo Xuan
  1558326857

  Trong cái rủi có cái may đó bạn.

  Vì ngay mới vào phỏng vấn mà đã có tình huống này thì sau này sẽ có "một chuỗi gợi ý" như thế này trong quá trình công tác của bạn.

   hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2Xm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2Cab5uFneDh
  hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdmpmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobpplVm6xtg..
 • Nguyễn Dung's picture
  Nguyễn Dung
  1558425885

  Bạn nên nghĩ tích cực, mình không vào đó làm chưa chắc đã là không tốt. Bởi mình nghĩ nếu bước đầu đã như vậy khi vào làm cũng không tránh khỏi những tình trạng có thể còn tệ hơn. Cứ lạc quan rồi sẽ có công việc phù hợp cho mình thôi bạn

   hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2Yload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CacJaFneDh
  hZWXnJRolWuam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Gdm5SIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmprcZdra1VvtrI.

Pages

hZWXnJRolWuam5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...