Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5thmGqWlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT HỒ BƠI KHÔNG NÊN BỎ QUA

Answer hZWYm5thmGqWlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eamJmWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyễn Seo's picture
1652424563

Sử dụng hóa chất là phương pháp xử lý nước hồ bơi, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên cần lưu ý những điều sau: 

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, kiến thức, kỹ năng khi sử dụng hoá chất cho bể bơi

- Chọn mua hoá chất tại những địa điểm uy tín

- Lựa chọn thời điểm sử dụng thích hợp

- Theo dõi và cân bằng nồng độ pH trước và sau khi xử lý

- Thực hiện thời gian chờ, không sử dụng bể bơi ngay sau khi xử lý hoá chất

Chi tiết xem thêm tại:

https://hanteco.vn/mot-so-luu-y-khi-su-dung-hoa-chat-ho-boi.html

Answer hZWYm5thmGqWlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eamJmWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5thmGqWlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...