Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên giấu bớt bằng để dễ xin việc?

Answer13 hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qZmpaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anna Ha's picture
1372924801

Cậu bạn tôi, vốn là siêu sao của lớp ngày xưa, nay mới gặp lại thì đang… thất nghiệp. Vấn đề của cậu ấy là có quá nhiều bằng cấp cao nên doanh nghiệp không chịu tuyển dụng vì không đủ tiền trả. Cậu ấy hỏi tôi có nên giấu bớt bằng để dễ kiếm việc hơn không. Thật ra tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào và đang cầu cứu các anh, chị Anphaber đây. Xin cảm ơn mọi người!

Answer13 hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qZmpaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Minh Duc Vu's picture
  Minh Duc Vu
  1373943099

   Đối với một vị trí cần tuyển người đã đi làm (có kinh nghiệm), điều gì
  khiến bạn nghĩ rằng bằng cấp thể hiện năng lực? Theo ý kiến chủ quan của
  tôi, bằng cấp chỉ là điểm đánh giá ban đầu và quan trọng với sinh viên
  mới tốt nghiệp vì họ chưa có kinh nghiệm, nên không có gì khác để đánh
  giá. Còn lại khi đã đi làm, kinh nghiệm, thành tích trong công việc,
  v.v... mới là điều nhà tuyển dụng quan tâm, nhất. Bạn nói người bạn của
  bạn có quá nhiều bằng cấp nhưng không nói băng cấp thuộc về lĩnh vực nào
  và bạn của bạn đang làm trong lĩnh vực nào thì cũng hơi khó nhận xét.
  Bằng cấp cao thể hiện tầm tư duy và có thể cả kiến thức ở một mức nào đó
  trong một lĩnh vực nhất định. Lưu ý từ nhất định. Nếu bạn của bạn là
  tiến sĩ văn học nhưng lại tìm việc ở ngành ngân hàng thì đúng là cũng
  khó thật.

   hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnJaYmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWeTcJqFneDh
  hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZiWm5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhubptuVm6xtg..
 • DIEP NGO's picture
  DIEP NGO
  1373944793

  Em thì khi đi xin việc muốn đc nhận làm em phải dấu bớt kinh nghiệm mà mình đã làm đi. Em đã phỏng vấn thử ở 4 nơi và khi em nói với họ về những việc ở công ty cũ thì Nhà phỏng vấn thường xao động là: Em làm nhiều việc 1 lúc như vậy liệu có tốt không? và họ sợ là không chuyên thứ gì khi làm nhiều nhiệm vụ đến vậy, mặc dù có giải thích và dẫn chứng cụ thể về thành công tại vị trí cũ.

  Nói chung em thấy có lẽ với mỗi một vị trí và công ty khác nhau ta cần tìm hiểu rõ và điều chỉnh CV cho phù hợp với họ.

   hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnJaZload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWeTcZaFneDh
  hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZiWnJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtoapluVm6xtg..
 • Hoang Vu's picture
  Hoang Vu
  1373962736

   Theo tôi thì tùy thuộc vào doanh nghiệp hay nơi công tác yêu cầu bằng cấp cao nhất và có liên quan đến vị trí hay công việc đang làm. Có một số cộng ty nước ngoài vài vị trí khi bạn phỏng vấn trực tiếp với người nước ngoài không qua nhân sự thì cũng ít đề cập đến bằng cấp. Nhà tuyển dụng đó rất quan tâm đến kinh nghiệm và cách mà bạn thuyết  phục họ như thế nào trong suốt quá trình phỏng vấn.

   hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnJaZm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWeTcZuFneDh
  hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZiWnJmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlsaZZmVm6xtg..
 • Lam Le's picture
  Lam Le
  1554266944

  Bắng cấp cần thiết phải có theo yêu cầu nhà tuyển dụng+ bằng cấp phù hợp với vị trí tuyển dụng. Như mình đang là vị trí Teachnal Support thì về phía Cty yêu cầu bằng cấp tối thiểu Cao đẳng chuyên ngành CNTT, yêu cầu vị trí cụ thể chuyên về phần cứng/mạng thì mình có thêm chứng chỉ liên quan về vị trí này là đủ

   hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZyalIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CZcpSFneDh
  hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GcnZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdpb5tpVm6xtg..
 • Mình có đọc được chia sẻ của một bạn trên Facebook thấy khá hay nên chia sẻ lại đây cho mọi người cùng thảo luận xem sao:

  "Để có thể có được một công việc như ý, theo mình là bạn cần có đủ đồ nghề sau :

  - Một bản giới thiệu nhanh, ngắn gọn về bạn (có thể từ website, có thể là CV, có thể là LinkedIn)- Một bản dài hơn tổng kết về công việc của bạn đã làm + khả năng của bạn thích hợp cho công việc mới như thế nào (có thể là thư xin việc, có thể là từ website của bạn, có thể thần thái bạn tốt thì bạn nói trong vòng 10 phút...)- Một cuộc gặp có sự chuẩn bị trước từ cả hai phía

  Nếu chỉ riêng về CV, mình không phải là designer nhưng cũng nghĩ là nếu mình phải làm lại CV, mình sẽ làm theo một vài hướng sau :

  - Dài trong vòng 1 trang (Biz plan còn làm trong 1 trang được tại sao CV không làm được?)- Thay ảnh của mình bằng QR code dẫn tới website cá nhân có mô tả rõ hơn về các dự án (nếu cần)- Khả năng HR sẽ in CV theo lố để phát cho những người quan tâm là cao, do vậy cần thiết kế làm sao để bản in đẹp như bản online (mono, tránh các thứ cầu kì mà máy in không in được)- Focus vào các kỹ năng phù hợp với công việc mình muốn xin + các kỹ năng không bị outdate. Mình đã từng nhận được CV của một anh KTS kiêm designer cực kỳ tài năng một nửa là KTS một nửa là designer xong không biết gửi cho ai. Cũng như vậy, một số bằng cấp (ví dụ CCNA, CCNP... đều có hạn expire, mình không thể khoe mình có bằng CCNA năm 2002 được vì nó chả có ý nghĩa gì)- Làm rõ cái nào thực sự là achievement của mình, cái nào là của team. Rất khổ khi đi phỏng vấn các bạn làm mkt mà cứ một mực thành quả này là do em tạo ra, mình làm mkt cũng chưa lâu lắm nhưng chưa thấy một campaign nào thành công do một mình ông leader làm hết cả- Nếu được, có thể nói về các dự án đã fail cũng là một chuyện thú vị- Nhất quyết không nói về các công việc quá cũ, dưới level mình hiện tại nhiều trừ khi nó là câu chuyện thực sự đáng nói. Ví dụ, đang ở vị trí Manager mà viết về chuyện đã từng tập sự ở công ty A để làm dài thêm CV không giải quyết được chuyện gì, trừ khi ở công ty A đó có achievement thực sự đáng nói

  Nếu coi CV là một dashboard về công việc của bạn đã qua để nhằm chứng minh rằng bạn phù hợp cho công việc sắp tới thì rõ ràng cần thiết kế rõ ràng, hợp ngữ cảnh và focus vào công việc (nhiều hơn ảnh của bạn, địa chỉ của bạn, hobby của bạn...) Còn chuyện cần hay không thì có cần để làm ticket cho cuộc gặp tiếp theo (đương nhiên bạn có thể có ticket theo cách khác - ví dụ thông qua giới thiệu)."

   hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZyaload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CZcpaFneDh
  hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GcnZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhmZvaIhwsbA.
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1554774983

  Những chuyện như trên cũng là bình thường.

  Vấn đề là chúng ta nên suy nghĩ, hình dung và hành động cho nó phù hợp thì mới gọi là đạt hiệu quả.

  Chuyện bằng cấp thì lắm bạn trẻ bây giờ nhiều bằng cấp lắm, nhảy việc chưa đi làm thì học lấy bằng thêm hay tranh thủ đang học thì học thêm ngành khác. Điều đó là điều tốt. Nhưng.

  Ở đây có chữ nhưng.

  1. Nếu bạn đang học một chuyên ngành mà cùng thời điểm có 2 bằng cấp thì xem ra với NTD có kinh nghiệm họ không bao giờ nhận, bởi cả 2 bằng thì mỗi cái chỉ có 1/2 kiến thức, hiểu biết. Và nếu giấu đi 1 thì sau này khi biết bạn cũng thường bị chấm dứt như 2 ví dụ của một ACE nêu trên. Lý do như vừa nêu + không trung thực.

  2. Nếu bạn có những bằng cấp nó lắt nhắc, hay GCN những khóa ngắn hạn quá nhiều mà không nhằm hỗ trợ hay tạo chuỗi thì chỉ thể hiện bạn không có lập trường, không định hướng được nghề nghiệp và là người hay thay đổi hoặc không suy nghĩ và đầu tư công sức thời gian lung tung, vô bổ.

  Việc này đã có những người được quan tâm ớ mức tổ trưởng thì họ lại đi học lớp Giám đốc điều hành, sau đó học tiếp Giám đốc tài chính ... rồi về cứ bu lu, ba la mình thế này thế khác rồi thì out.

  3. Nếu có nhiều bằng cấp thì khi xin việc cần xem nơi mình ứng tuyển họ thế nào để có những chọn lựa bằng cấp nào, mức độ nào cho phù hợp.

  Đã có những trường hợp NTD bằng cấp Cử nhân, nhưng UV thì cao học lại bị từ chối vì chính NTD sợ gậy Ông đập lưng Ông hay lâm vào thế tự vẫn ...

  ...

  Nói chung bằng cấp nhiều nó cũng thể hiện, phản ảnh hay phơi bày chúng ta với mặt bằng của nơi ta ứng tuyển hoặc chúng ta kỳ vọng gì hoặc đã tiêu tốn thời gian để làm gì.

  Cái gì cũng vậy, khi quá lố đều không tốt. Hãy suy nghĩ và hành động phù hợp mới là tốt.

  Chia sẻ mang tính cá nhân.

   hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2RlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CaaZSFneDh
  hZWXm5lnmWmWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdlJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..

Pages

hZWXm5lnmWmWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...