Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJVlmGyYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nên làm việc cho công ty Product hay Outsourcing?

Answer3 hZWXnJVlmGyYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSm5mViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hoang Dang's picture
1441615898

Nếu một lập trình viên mới ra trường anh ta nên làm cho công ty Pruduct hay Outsourcing? Anh chị có thể cho em biết tại sao nên chọn công ty đó? Trong khi hiện nay tại VN các công ty làm Product rất ít chủ yếu là Outsourcing thôi, vậy dân lập trình đâu có nhiều cơ hội lựa chọn phải không ạ? Nếu làm cho công ty Outsourcing liệu lập trình viên có chóng chán vì không được sáng tạo?

Answer3 hZWXnJVlmGyYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSm5mViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Theo ý kiến cá nhân mình, ở VN các lập trình viên mới ra trường chủ yếu là vào các cty làm Product và rất ít làm Outsourcing. Outsourcing yêu cầu các bạn phải có kinh nghiệm và uy tín trong công việc nên không nhiều bạn mới đáp ứng được điều đó. Chọn cty Product sẽ có một vị trí và tiền lương ổn định, được đóng bảo hiểm và tham gia các phong trào trong cty. Nếu anh ta có kinh nghiệm, kiến thức vững vàng và linh động thì chắc là không thiếu cơ hội việc làm đâu.

  Nếu anh ta muốn sáng tạo, muốn được biết đến thì có lẽ anh ta nên tự làm ra một sản phẩm của riêng mình.

   hZWXnJVlmGyYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUm5aZnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJVlmGyYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmaTcZ2FneDh
  hZWXnJVlmGyYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpeWnJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZpa5hralVvtrI.
 • Thao Phan's picture
  Thao Phan
  1441850747

  Đối với sv mới ra trường thì làm cho cty Outsourcing sẽ tốt hơn là công ty Product vì :

  1. Sv thì chưa có kinh nghiệm coding tốt và teamwork tốt. Môi trường Outsourcing sẽ đào tạo được cho bạn cái này tốt hơn công ty production

  2. Thông thường các công ty production, số lượng developer không cao do đó cơ hội học những kiến thức high tech ở môi trường này không nhiều. Nếu bạn có thể áp dụng những công nghệ high tech để hỗ trợ việc kinh doanh của công ty. Lúc ấy bạn sẽ được trọng dụng

  3. Công ty production đòi hỏi soft skill cao như khả năng thuyết trình , thuyết phục ... . Soft skill không phải chỉ đơn giản học vài lớp là xong. Cần phải có thời gian va chạm nhiều để rút tỉa kinh nghiệm .

  4. Làm việc cho công ty Outsoucring sẽ không chán đối với sv mới ra trường vì liên tục cập nhật kiến thức mới và có nhiều đàn anh để học hỏi.


   hZWXnJVlmGyYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUm5eRnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJVlmGyYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmaUaZ2FneDh
  hZWXnJVlmGyYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpeXlJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZtcZZqa1VvtrI.
 • Hao Nguyen's picture
  Hao Nguyen
  1443604244

  Mình cũng có suy nghĩ giống bạn Thao Phan, đó là sinh viên mới ra trường nên làm việc cho các công ty Outsourcing vì các bạn khi đó còn trẻ, nhạy bén trong quá trình tiếp thu những cái mới, có những tư duy đột phá. Tuy nhiên khi làm việc cho các công ty Outsourcing thường các bạn sẽ phải chịu áp lực về thời gian lớn hơn rất nhiều so với các công ty Production, vì thế cho nên chuyện đi sớm về muộn là không thể tránh khỏi. Nhưng đổi lại lượng kiến thức và công nghệ mà các bạn thu về sẽ đa dạng hơn nhiều so với công ty Production.

   hZWXnJVlmGyYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUm5ianIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJVlmGyYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmaVcpyFneDh
  hZWXnJVlmGyYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpeYnZqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZsaZ1uVm6xtg..
hZWXnJVlmGyYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...