Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJtgkWyZlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên mời TRẦN BẢO MINH về làm nếu bạn là chủ một công ty lớn?

Buidacduong SIR's picture
Buidacduong SIR
1349848818

Cái tên Trần Bảo Minh không còn xa lạ trong giới Marketing Việt Nam. Có thể nói đó là một  cái tên lớn. Tài thì đi nhiều với tật. 

Lịch sử của anh ta cũng thật hào hùng, nhưng chuyển công ty liên tục, và sự ra đi cũng rất bất ngờ.

Nếu doanh nghiệp bạn làm chủ đang cần người hiền tài thì liệu bạn có lựa chọn anh ta không ?

 • Recruitment & Retention
 • 30 answer(s)
 • hZWXmJppmnGcm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mRlJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Hoàng Trần's picture
  Hoàng Trần
  1349930857

  Hello All.

  Bạn đang nghĩ gì khi đưa ra câu hỏi này:

  - Bạn đang muốn công ty tạo được một sự đột phá.

  - Bạn đang lo lắng về vấn thay đổi vị trí công tác như thay áo của anh Minh.

  - Bạn đang đánh động cho anh Minh biết là đang có một công ty lớn đang nhắm vào anh ấy

  - ...

  Câu trả lời có thể đưa ra là bạn và công ty của bạn đang cần gì:

  - Cần những cái nhìn nhạy bén về thị trường của người bạn muốn tuyển dụng.

  - Cần một sự đột phá cho công ty do người bạn tuyển dụng mang về

  - Cần cải thiện tình hình doanh thu của công ty.

  - Cần gây sức ép với đối thủ cạnh tranh

  - ...

  theo mình,bạn nên nghĩ về những cái cần của bạn, những cái bạn sẽ có đc và so sánh những điều kiện bất khả khán có thể xảy ra khi người bạn muốn tuyển dụng chịu về làm với bạn. khi đó bạn sẽ biết được có nên hay không tuyển một người nào đó.

  • hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTl5ySlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWKZapWFneDh
  hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZOclZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdxa55qVm6xtg..
 • Khuong Duy's picture
  Khuong Duy
  1354818145

  Họa hoằn chỉ có đức Phật là người lắm tài mà không có tật!

  Trong công ty của tôi, chưa bao giờ tôi kỳ vọng đội Marketing và Sales phải gắn bó sống chết với công ty cả. Vì bản chất dân Marketing và Sales là những người có cái tâm rất linh động và thiếu chung thủy!

  Chuyện anh Trần Bảo Minh đến và đi là chuyện quá bình thường của một thiên tài trong Marketing! Anh ấy phải đi thì mới có cảm hứng mà làm Marketing tiếp!


  • hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmJ2Xl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWOab5eFneDh
  hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZSdmpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhtcZtpVm6xtg..
 • Trang Pham's picture
  Trang Pham
  1350032259

  Ơ mà nếu đem lại lợi nhuận tương xứng thì đã "cơm lành, canh ngọt" rồi thì tại sao bác ấy lại ra đi nhỉ? :)

  • hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTl5yWnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWKZbp2FneDh
  hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZOcmZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmpuaJ1Xb7Cx
 • Hưng Nguyễn's picture
  Hưng Nguyễn
  1349850612

  Nghe nói bác này vừa rời mỳ Gấu đỏ hả anh?

  • hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTl5uYmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWKYcJiFneDh
  hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZObm5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdvbp1uVm6xtg..
 • Hinh Bui's picture
  Hinh Bui
  1350010965

  Mỗi con người sinh ra đều được bù trừ 1 cách cẩn thận về cái hay và cái dỡ. Quan trọng la các Manager có biết sắp xếp để anh ấy phát huy hết thế mạnh, khả năng của mình hay không. Khi con người ta đam mê, yêu thích và muốn cống hiến cho công việc thì sẽ không thấy tình trạng nhảy loạn lên hết chỗ này đến chỗ kia.


  • hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTl5yVmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWKZbZqFneDh
  hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZOcmJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhoapxnVm6xtg..
 • Khoi Phan Anh's picture
  Khoi Phan Anh
  1350024905

  Có thể ở VN chưa có nhiều môi trường quá tốt, nhưng một người nhảy việc liên tục (vì bất kỳ lý do gì) cũng nói lên 1 số thứ về người đó: chẳng hạn thiếu sự kiên nhẫn, hay thậm chí thiếu cam kết chẳng hạn. Thường thì họ ra đi khi công ty khó khăn????

  Anh Minh tài năng nhưng chả ngồi đâu được quá lâu. Một "ngôi sao" khác là anh Trí - hiện giờ là CEO của Microsoft Việt Nam cũng là chuyên gia nhảy job (từ Erricson sang Yahoo sang Qualcom và bây giờ là Mircrosoft) chĩ trong 1 thời gian ngắn, mỗi lần đi là anh lên 1 job tốt hơn còn công ty anh làm sau một thời gian lại lụn bại đi

  Hình như tại Vietnam khó có những talent cam kết gắn bó lâu dài với với doanh nghiệp, gắn sự thành công của mình với sự thành bại của doanh nghiệp như tại các nước phát triển khác??? Nói tại môi trường doanh nghiệp VN thiếu chuyên nghiệp cũng đúng nhưng nói tại người lao động của chúng ta cũng thiếu chuyên nghiệp, thích nhìn short term cũng chả sai. Hoặc nhìn từ góc độ khác, các talent gắn bó dài hạn không cần PR quá nhiều, còn những người nhảy việc nhảy đến đâu là phải PR mình lên, thành ra chúng ta mới biết đến họ và cả những lịch sử "bay nhảy" của họ, thế đấy...


  • hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTl5yWlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWKZbpWFneDh
  hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZOcmZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhm1paohwsbA.
  • hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTl5yWload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWKZbpaFneDh
  hZWXmJtgkWyZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZOcmZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhm1paohwsbA.

Pages

Lazy Load...