Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJtgkWyYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên mời TRẦN BẢO MINH về làm nếu bạn là chủ một công ty lớn?

Buidacduong SIR's picture
Buidacduong SIR
1349848818

Cái tên Trần Bảo Minh không còn xa lạ trong giới Marketing Việt Nam. Có thể nói đó là một  cái tên lớn. Tài thì đi nhiều với tật. 

Lịch sử của anh ta cũng thật hào hùng, nhưng chuyển công ty liên tục, và sự ra đi cũng rất bất ngờ.

Nếu doanh nghiệp bạn làm chủ đang cần người hiền tài thì liệu bạn có lựa chọn anh ta không ?

 • Recruitment & Retention
 • 30 answer(s)
 • hZWXmJppmnGcm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mRlJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1515642217

  Bao giờ và thời nào cũng vậy. Muốn dùng một người, một cỗ máy thì phải biết tính năng của nó. Loại nào dùng vào việc gì, phạm vi, mức độ ra sao. Và cái cơ bản là ta sắm được nhưng ta có khả năng dùng hay điều khiển được không. 

  Còn thấy tốt, thấy hay, ai cũng muốn nhưng khả năng của mỗi người/DN để sở hữu/sử dụng, khai thác thì lại không có.

  Cho nên câu hỏi trên thì người làm HR trả lời mới phu hợp.

  • hZWXmJtgkWyYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpmYnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtgkWyYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmWcJ2FneDh
  hZWXmJtgkWyYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqZm5uIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1515645131

  Bao giờ và thời nào cũng vậy. Muốn dùng một người, một cỗ máy thì phải biết tính năng của nó. Loại nào dùng vào việc gì, phạm vi, mức độ ra sao. Và cái cơ bản là ta sắm được nhưng ta có khả năng dùng hay điều khiển được không. 

  Còn thấy tốt, thấy hay, ai cũng muốn nhưng khả năng của mỗi người/DN để sở hữu/sử dụng, khai thác thì lại không có.

  Cho nên câu hỏi trên thì người làm HR trả lời mới phu hợp.

  • hZWXmJtgkWyYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpmZlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtgkWyYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmWcZSFneDh
  hZWXmJtgkWyYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqZnJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..

Pages

Lazy Load...