Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51glXCUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? Bảo hiểm nhân thọ nào tốt nhất hiện nay?

 Trên thực tế, cần phải có những biện pháp quản lý tài chính khôn ngoan để bảo vệ rủi ro và sinh lợi an toàn, như bảo hiểm nhân thọ. Theo mọi người, có nên đầu tư để mua bảo hiểm nhân thọ hay không?

Nếu mua thì nên mua BHNT của công ty nào?

 

 

 

1311044370
 • Personal Finance
 • 24 answer(s)
 • hZWXl51glWmdmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmKch5uUhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Ha Ngo Xuan's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Ha Ngo Xuan

  nên mua chứ. Nhưng chọn bạn mà chơi :)

  1481872636
  • hZWXl51glXCUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZyXl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glXCUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiZb5eFneDh
  hZWXl51glXCUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmcmpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobpplVm6xtg..
 • Với những người có khả năng chịu đựng rủi ro thấp thì mua bảo hiểm nhân thọ là một cách tốt để bảo vệ họ và gia đình không những về mặt tài chính mà còn về mặt tinh thần. Còn với những người có khả năng chịu rủi ro tốt và mạo hiểm, họ thường tham gia các hoạt động mạo hiểm cả về tài chính và tinh thần, chính vì thế họ càng cần thiết phải mua bảo hiểm nhân thọ hơn nữa.

  1506622905
  • hZWXl51glXCUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiTnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glXCUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVa5yFneDh
  hZWXl51glXCUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYlpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlscJhuZlVvtrI.
 • Trước khi trả lời câu hỏi của bạn, mình muốn bạn hiểu rõ được bảo hiểm nhân thọ là gì (1). Thứ 2, tham gia bảo hiểm nhân thọ là việc làm thật sự cần thiết, lý do tại sao thì bạn có thể xem tại đây . Và câu hỏi cuối cùng, thì mỗi loại bảo hiểm đều có một điểm hay riêng. Bạn không nên hỏi bảo hiểm bảo hiểm nào tốt mà nên hỏi bảo hiểm nào phù hợp với mình và gia đình. Muốn biết sản phẩm nào phù hợp bạn chỉ cần xem tại đây .

  1507530076
  • hZWXl51glXCUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpeZmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glXCUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmUcZiFneDh
  hZWXl51glXCUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqXnJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdocJ5sZVVvtrI.

Pages

Lazy Load...