Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJdkmHKVmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? Bảo hiểm nhân thọ nào tốt nhất hiện nay?

Answer29 hZWXnJdkmG-YmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmKch5uUhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
Thy HUYNH's picture
1311044370

 Trên thực tế, cần phải có những biện pháp quản lý tài chính khôn ngoan để bảo vệ rủi ro và sinh lợi an toàn, như bảo hiểm nhân thọ. Theo mọi người, có nên đầu tư để mua bảo hiểm nhân thọ hay không?

Nếu mua thì nên mua BHNT của công ty nào?


Xem thêm:
Bảo hiểm nhân thọ đối với bạn có khái niệm thế nào?
Nghề Tư vấn bảo hiểm nhân thọ nên hay không nên???
Xin hỏi bảo hiểm nhân thọ của Manulife có tốt không?

Answer29 hZWXnJdkmG-YmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmKch5uUhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Ha Ngo Xuan's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Ha Ngo Xuan
  1481872636

  nên mua chứ. Nhưng chọn bạn mà chơi :)

   hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZyXl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiZb5eFneDh
  hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmcmpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobpplVm6xtg..
 • Kien Nguyen's picture
  Kien Nguyen
  1506622905

  Với những người có khả năng chịu đựng rủi ro thấp thì mua bảo hiểm nhân thọ là một cách tốt để bảo vệ họ và gia đình không những về mặt tài chính mà còn về mặt tinh thần. Còn với những người có khả năng chịu rủi ro tốt và mạo hiểm, họ thường tham gia các hoạt động mạo hiểm cả về tài chính và tinh thần, chính vì thế họ càng cần thiết phải mua bảo hiểm nhân thọ hơn nữa.

   hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiTnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVa5yFneDh
  hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYlpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlscJhuZlVvtrI.
 • Linh Thơ's picture
  Linh Thơ
  1507530076

  Trước khi trả lời câu hỏi của bạn, mình muốn bạn hiểu rõ được bảo hiểm nhân thọ là gì (1). Thứ 2, tham gia bảo hiểm nhân thọ là việc làm thật sự cần thiết, lý do tại sao thì bạn có thể xem tại đây . Và câu hỏi cuối cùng, thì mỗi loại bảo hiểm đều có một điểm hay riêng. Bạn không nên hỏi bảo hiểm bảo hiểm nào tốt mà nên hỏi bảo hiểm nào phù hợp với mình và gia đình. Muốn biết sản phẩm nào phù hợp bạn chỉ cần xem tại đây .

   hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpeZmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmUcZiFneDh
  hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqXnJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdocJ5sZVVvtrI.
 • Khánh Nguyen's picture
  Khánh Nguyen
  1531143521

  Mua. Nhưng người tư vấn bảo hiểm phải có tâm, không tư vấn sai lệch, tham khảo thêm ở đây: http://netbaohiem.com/mua-bao-hiem-nhan-tho-nao-tot-nhat-hien-nay/

   hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZWSl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CSapeFneDh
  hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GVlZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpoa5xlbFVvtrI.
 • Quỳnh Ngọc's picture
  Quỳnh Ngọc
  1534051717

  Người Việt Nam có xu hướng chỉ quan tâm cái gì mà thấy lợi trước mắt, còn chưa thấy lợi đâu cả, chưa quan tâm. Tôi đưa ra hình ảnh này cho dễ so sánh, cơ thể của con người, bằng mắt thường chỉ thấy được 2-3% (da, móng tay, chân, tóc), còn 97% còn lại miễn thấy nếu như không kiểm tra bằng máy móc hiện đại, tất nhiên là phải tốn tiền. Vậy nếu như chúng ta mặc kệ những cơ quan, bộ phận chúng ta ko thấy và đợi đến khi nó có dấu hiệu bất ổn mà giác quan cảm nhận được thì nó đã di căn xâm lấn và ở giai đoạn muộn rồi. Kiểm tra thường xuyên những gì mà chúng ta không thấy và bảo vệ chúng ta khỏi rủi ro, bảo vệ tài chính khỏi cám dỗ chi tiêu quá mức là biện pháp mà bảo hiểm nhân thọ đem lại.

   hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZaWl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CTbpeFneDh
  hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GWmZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpocJhtZVVvtrI.
 • Quỳnh Ngọc's picture
  Quỳnh Ngọc
  1534053352

  Con người nói chuyện với con muỗi

  Câu chuyện thứ 1:

  Người: Muỗi ơi, muỗi à, ngươi ăn gì mà khôn kinh thế?

  Muỗi: Ta ăn máu của ngươi nên ta mới khôn như vậy đấy.

  Người: Cớ sao ngươi không ăn máu của các con vật ta nuôi, chúng đầy ra đó.

  Muỗi: Cái gì ngon nhất ta ăn trước, còn cái gì dở nhất ta ăn sau.

  Câu chuyện thứ 2:

  Muỗi: Người ơi, người à, ngươi làm gì mà ngăn chặn được ta hay thế?

  Người: À, là do ta tiêu diệt trước cái mà ta ko thể thấy được (ở đây ý nói, trứng muỗi, hoặc bọ gậy)

  Muỗi: Cớ sao ngươi ko diệt cái mà ngươi thấy được trước?

  Người: Cái gì không thấy được là cái nguy hiểm nhất, cái gì thấy được thì còn gì là nguy hiểm.

  Muỗi ngửa mặt lên trời mà than, trời đã sinh Du sao lại còn sinh Lượng (Gia Cát Lượng).

  Qua câu chuyện này, tôi thành thật khuyên các bạn, hãy luôn luôn kiểm tra và chuẩn bị cho cái mà chúng ta không thấy được(sức khỏe, tài chính) để chúng ta được khôn ngoan như Gia Cát Lượng

   hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZaWmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CTbpiFneDh
  hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GWmZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpocJhtZVVvtrI.
 • Hong Van's picture
  Hong Van
  1546491189

  Sao phải băn khoăn gửi tiết kiệm hay mua bảo hiểm khi bản chất không hề giống nhau?

  1. Ngân hàng: gửi tiết kiệm lấy lãi suất. Bảo hiểm: gửi tiết kiệm là để được bảo vệ/phòng ngừa rủi ro. 

  Trong trường hợp rủi ro, số tiền KH nhận về từ cty bảo hiểm sẽ lớn hơn rất nhiều so với số tiền đã gửi vào. Còn với ngân hàng, KH chỉ nhận về số tiền tương ứng số đã gửi + lãi suất.

  2.  Ngân hàng: Gửi dễ, rút dễ; Bảo hiểm: Gửi khó, rút khó

  Với Ngân hàng, khi có tiền tiết kiệm nhàn rỗi, bạn có thể dễ dàng đến bất cứ ngân hàng nào gửi tiết kiệm, không kèm theo bất cứ một điều kiện nào. Bạn cũng có thể dễ dàng lấy tiền khi cần trong trường hợp đột xuất.       

  Với Bảo hiểm, sẽ ko có chuyện hôm nay tôi thích thì tôi tiết kiệm, ngày mai không thích tôi sẽ rút tiền về. Thậm chí, bạn chỉ được chấp nhận bảo hiểm khi đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, điều kiện kinh tế nhất định, và tuân thủ theo thời hạn được quy định để duy trì tình trạng được bảo vệ của mình.       

   hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZuVlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYbZWFneDh
  hZWXnJdkmHKVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GbmJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJ1oVm6xtg..

Pages

hZWXnJdkmHKVmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...