Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJdkmHKWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? Bảo hiểm nhân thọ nào tốt nhất hiện nay?

Answer29 hZWXnJdkmG-YmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmKch5uUhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
Thy HUYNH's picture
1311044370

 Trên thực tế, cần phải có những biện pháp quản lý tài chính khôn ngoan để bảo vệ rủi ro và sinh lợi an toàn, như bảo hiểm nhân thọ. Theo mọi người, có nên đầu tư để mua bảo hiểm nhân thọ hay không?

Nếu mua thì nên mua BHNT của công ty nào?


Xem thêm:
Bảo hiểm nhân thọ đối với bạn có khái niệm thế nào?
Nghề Tư vấn bảo hiểm nhân thọ nên hay không nên???
Xin hỏi bảo hiểm nhân thọ của Manulife có tốt không?

Answer29 hZWXnJdkmG-YmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmKch5uUhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Hoàn Le's picture
  Hoàn Le
  1548823718

  Ai cũng biết là cái từ bảo hiểm thực chất nó là hình thức chia sẻ rủi ro cho người khác. Nếu ai không muốn nhận rủi ro thì tốt nhất hãy nên mua và nhận lại được sự bảo hiểm. 
  Nhưng vấn đề là: Rủi ro ở mức độ nào và chi phí bảo hiểm ra sao? Nó đã phù hợp hay chưa? 
  Mức độ rủi ro thì hoàn toàn là định tính,  nhưng các tập đoàn bảo hiểm lớn có thể nghiên cứu và cho ra những con số tương đối. Vậy có nghĩa là họ đã nắm được mức độ rủi ro và đưa ra cho chúng ta một mức phí bảo hiểm CÓ LỢI CHO HỌ. ( Không đề cập tới các trường hợp Bảo hiểm làm ăn gian dối, từ chối đền bù nhé) 
  Thị trường Việt Nam, giờ các công ty, tập đoàn bảo hiểm mọc lên như Nấm, thì ai cũng biết mức độ ăn nên làm ra của các bên bảo hiểm. Nên nhìn chung ở bức tranh tổng thể thì họ đang kiếm tiền trên rủi ro của người khác. 
  Chốt: Quản lý tài chính khôn ngoan thì phải tránh xa hai từ bảo hiểm, không ai khôn ngoan mà lại bị người khác lừa kiếm tiền cả. 
  Đảm bảo cuộc sống an toàn, hạn chế rủi ro thì nên cân nhắc mua. Nên lựa chọn các đơn vị uy tín vì không ai biết 20 năm sau thời thế biến động như nào :D 

   hZWXnJdkmHKWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZyTnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdkmHKWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CZa52FneDh
  hZWXnJdkmHKWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GclpuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJ5rZFVvtrI.

Pages

hZWXnJdkmHKWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...