Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên thay đổi nghề khi bạn 30 tuổi?

Answer18 hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qWnJqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Trang Le's picture
1369906147

 

Có nên chuyển nghề khi bạn ở tuổi 30?

Và có NTD nào cho bạn cơ hội để bắt đầu lại khi bạn không còn trẻ? Quan điểm của các bạn như thế nào trong vần đề này. Có nên chuyển và học nghề mới.

Mong nhận được góp ý của mọi người. Xin cảm ơn

 

Answer18 hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qWnJqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Mình cũng có hoàn cảnh giống mọi người đây. Năm nay mình tròn 30 tuổi. Đã làm ngân hàng 6 năm và chỉ một bộ phận khiến mình cảm thấy vô cùng nhàm chán. Thậm chí công việc ở 1 ngân hàng nhà nước khiến mình bị thui chột, bị sức ì rất lớn. Thực ra mình đã quyết định nghỉ việc để đi tìm một lĩnh vực nghề nghiệp khác nhưng quả là khó khăn. Mình lại có con nhỏ. Nhiều khi vấn đề chuyển việc của mình lại đi vào bế tắc. Mình không muốn làm ngân hàng nữa mà CV của mình toàn được ngân hàng, bảo hiểm gọi. Có những NTD khi phỏng vấn còn thắc mắc sao giờ mới nghĩ đến việc chuyển ngành. Thực sự muốn chuyển ngành thì phải học lại từ đầu. Mà như vậy phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh với các bạn trẻ và các bạn có kinh nghiệm trong ngành đó. Mình cũng bị sức ép từ gia đình. Quả là một quyết định liều lĩnh nhưng mình không thấy hối hận. Mình vẫn đang trong quá trình đi tìm công việc mơ ước đây ^^. Mình ủng hộ những ai quyết định thay đổi. Thà muộn còn hơn không!

   hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZmYnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiWcJ2FneDh
  hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmZm5uIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxwaJ5mVm6xtg..
 • Gio La Co's picture
  Gio La Co
  1555156528

  e năm nay cũng đã 29 tuổi cũng đang có quyết tâm thay đổi công việc hiện taih vì nó nhàn chán, muốn thay đổi môi trường sống . chưa có gánh nặng gia đình nên mong là vẫn chưa có quá muộn để thay đổi .

   hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2Smoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CaapqFneDh
  hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdlZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmprbZ5qa1VvtrI.
 • Lam Le's picture
  Lam Le
  1555581248

  Độ tuổi 30,nếu muốn chuyển nghề thì rất tốt, vẫn còn nhiều cơ hội và sức khỏe để mà xử lý được mọi thứ. Mình thấy,độ tuổi này hợp lý. Còn vấn đề,chuyển nghề nào,và sự nghiệp theo hướng nào thì chắc rằng sau nhiều năm đi làm,tự mỗi người sẽ hiểu và định hướng con đường sự nghiệp cuối cùng cho mình trong cuộc đời, tốt nhất là suy nghĩ kỹ và quyết định

   hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2Tl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2Caa5eFneDh
  hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdlpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdpb5tpVm6xtg..
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1556934030

  Sao không là 29, 31, 33 hay con số khác; hoặc khi có những biến cố mà ta đặt ra ngưỡng chịu đựng thì ta sẽ thực hiện mà lại là 30?.

  Có lẽ đó là áng chừng hoặc nghe, biết về người khác và rồi mỗi người cũng làm theo nên nó thành con số thống kê và ta đi theo.

  Nếu nói về chuyển nghề thì phải hiểu rõ đó là vấn đề liên quan đến công việc, chuyên môn mà ít ra mỗi người trong quá trình làm việc đã học thêm, kiêm nhiệm, nghiên cứu thêm ... với cái mới và khi có đủ 2 yếu tố, đó là sự bất lợi, thiệt hại về chuyên môn/công việc/môi trường cũ và mức độ đạt yêu cầu của công việc mới thì khi đó mới xác định chuyển việc.

  Nhiều bạn hiểu trùng lắp khi nghe chuyển việc, chuyển nơi làm việc hoặc chuyển cơ quan cũng là chuyển nghề khi cơ quan đơn vị làm về ngành nghề này hoặc ngành nghề khác mặc dù người chuyển cũng vẫn làm theo chuyên môn đã có.

  Điều cơ bản vẫn là cá nhân chúng ta có kiến thức, tham khảo và đặt ra cho mình cách giải quyết theo giới hạn của bản thân chứ không nên theo trào lưu hoặc khi người khác chuyển vì hoàng cảnh, lý do của họ rồi ta cũng theo trào lưu 30 ha 31 hay 40 ... thì không nên, mà nên xác định Khi nào thì chuyển nghề như một số ý kiến đã được đăng thì sẽ thực tế hơn.

   hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2Vl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CabZeFneDh
  hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdmJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..

Pages

hZWXm5xmmmqbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...