Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmHCcl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên thử sức ngành Thẩm Định Giá

Answer hZWYlpRnmHCcl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWl5yXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
tung thanh's picture
1557720416

Hi mọi người !

Em vừa mới nghĩ việc công ty cũ ( công ty em chuyên sản xuất và phân phối các thiết bị, vật tư trong ngành inox vi sinh) và sau khoảng thời gian kiếm việc. Mịt mài gửi cv. Sau khi chọn lọc nhiều công ty mời đi phỏng vấn. Có 1 công ty làm về lĩnh vực thẩm định giá mời đi phỏng vấn vị trí Nhân Viên Kinh Doanh. 

Em có vài câu hỏi như sau mong mọi người giải đáp giúp em :

- Em có nên thữ sức với lĩnh vực mới này không ?

- Khó khăn và rủi ro khi làm nghề ?

- Cơ hội phát triển trong nghề này ? 

Cám ơn mọi người đã đọc . 

Answer hZWYlpRnmHCcl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWl5yXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpRnmHCcl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...