Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJRolWuamZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên thuê chỗ ngồi chia sẻ (co-working space) thay cho văn phòng truyền thống?

Answer1 hZWXnJRolWuamZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJqXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phan Nguyen's picture
1558263939

Em định mở 1 công ty làm về bán các dịch vụ online, ban đầu với khoảng 3-5 người, số vốn ít nên em rất muốn tiết kiệm chi phí. Em đang cân nhắc về việc giữa 2 hình thức là thuê co-working và văn phòng, mong nhận được chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến của mọi người:

- Thuê văn phòng truyền thống: Giá thuê mặt bằng đắt, tốn thời gian và chi phí setup nội thất, trang thiết bị (máy in,  scan),  cộng thêm giá điện phát sinh riêng ...

- Thuê chỗ ngồi làm việc: Giá rẻ hơn, không phải setup nội thất, có sẵn trà nước, lễ tân, bảo vệ, dịch vụ vệ sinh chung....

Em thấy việc thuê chỗ ngồi làm việc có nhiều ưu điểm, ngoại trừ nó không được riêng tư lắm ra thì em chưa thấy thêm nhược điểm nào, vậy tại sao anh/chị (SMEs) vẫn chọn văn phòng truyền thống ạ?

Answer1 hZWXnJRolWuamZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJqXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJRolWuamZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...