Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxpk3GZmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên thuê chỗ ngồi chia sẻ (co-working space) thay cho văn phòng truyền thống?

Answer2 hZWXnJxpk2uWlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJqXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phan Nguyen's picture
1558263939

Em định mở 1 công ty làm về bán các dịch vụ online, ban đầu với khoảng 3-5 người, số vốn ít nên em rất muốn tiết kiệm chi phí. Em đang cân nhắc về việc giữa 2 hình thức là thuê co-working và văn phòng, mong nhận được chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến của mọi người:

- Thuê văn phòng truyền thống: Giá thuê mặt bằng đắt, tốn thời gian và chi phí setup nội thất, trang thiết bị (máy in,  scan),  cộng thêm giá điện phát sinh riêng ...

- Thuê chỗ ngồi làm việc: Giá rẻ hơn, không phải setup nội thất, có sẵn trà nước, lễ tân, bảo vệ, dịch vụ vệ sinh chung....

Em thấy việc thuê chỗ ngồi làm việc có nhiều ưu điểm, ngoại trừ nó không được riêng tư lắm ra thì em chưa thấy thêm nhược điểm nào, vậy tại sao anh/chị (SMEs) vẫn chọn văn phòng truyền thống ạ?

Answer2 hZWXnJxpk2uWlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJqXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Thai Nguyen Gia's picture
  Thai Nguyen Gia
  1561020924

  1. Bảo mật dữ liệu.
  Đến lúc nào đó bạn sẽ có dữ liệu cần thiết phải chia sẻ trên mạng LAN thay vì cloud. Ví dụ như hàng đống file video cỡ lớn và v.v.... Không thể dùng wifi vì không đủ băng thông. Bạn cần có mạng LAN với server riêng của mình, do mình quản lý.
  Thứ hai là giấy tờ hồ sơ. Đến lúc nào đó bạn sẽ có nhiều giấy tờ hơn và nhân viên của bạn sẽ để nó lung tung trên bàn (cho tiện làm việc...). Có văn phòng riêng cũng đỡ lo lắng hơn.


  2. Thoải mái tâm lý

  Nghỉ ngơi buổi trưa. Tán gẫu... KHi tinh thần teamwork lên thì giao lưu nội bộ sẽ tăng và không gian co-working có nhiều điều ngăn cản chuyện đó.


   hZWXnJxpk2uWlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSZl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxpk2uWlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRcZeFneDh
  hZWXnJxpk2uWlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUnJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmtxbZtXb7Cx
 • Minh Trần's picture
  Minh Trần
  1562998505

  Câu hỏi này kiểu giống như: bạn vẫn có thể ở ký túc, tại sao lại chọn thuê phòng riêng ở một mình khi đi học đại học.


   hZWXnJxpk2uWlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpaZmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxpk2uWlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GTcZmFneDh
  hZWXnJxpk2uWlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KWnJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpsbJduZ1VvtrI.
hZWXnJxpk3GZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...