Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZmlW2dmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên từ chối offer sau khi đã nhận?

Answer3 hZWXnpZmlWyYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpWbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Doi Hong's picture
1563154599

Dear các anh, chị làm về mảng nhân sự,

Em có một case này muốn xin tư vấn từ các anh, chị. Em đã phỏng vấn và được offer một công việc mới và cũng đã nhận offer này qua điện thoại chứ chưa ký vào offer chính thức. 

Hiện tại do một số lý do về công việc nên em muốn từ chối offer này. Em muốn hỏi như vậy có nên hay không? Và nên từ chối như thế nào để cả 2 bên đều cảm thấy thoải mái?

Em cảm ơn các anh, chị.

Xem thêm:


Answer3 hZWXnpZmlWyYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpWbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Lý Thanh Hải's picture
  Lý Thanh Hải
  1563177488

  Nếu là việc nên làm thì chắc bạn đã không lên đây hỏi làm gì nhỉ?

   hZWXnpZmlWyYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpaZnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnpZmlWyYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GTcZ2FneDh
  hZWXnpZmlWyYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KWnJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9tZ1VvtrI.
 • Hanah (Hang) Huynh's picture

  Nếu lý do từ chối offer là vì thông tin/các điều kiện lương bổng, chế độ của offer chưa thỏa đáng/rõ ràng, thì tôi nghĩ nên thẳng thắn trao đổi với Nhân sự và tìm cách giải quyết.

  Nếu từ chối vì 1 offer khác ngon hơn, cũng hãy thẳng thắn chia sẻ với Nhân sự. Nếu họ có thể điều chỉnh offer của họ cho cân xứng với bạn thì bạn vẫn có thể "cân nhắc" mà. 

  Chắc chắn người làm tuyển dụng lâu năm sẽ "hiểu" chuyện này. Làm nhanh để cả 2 có kịp thời gian xử lý vấn đề.  

   hZWXnpZmlWyYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpaaload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnpZmlWyYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GTcpaFneDh
  hZWXnpZmlWyYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KWnZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpalVvtrI.
 • honesty is the best policy!

   hZWXnpZmlWyYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpaamoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnpZmlWyYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GTcpqFneDh
  hZWXnpZmlWyYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KWnZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9ta1VvtrI.
hZWXnpZmlW2dmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...