Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5plmWuVlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên tuyển dụng nữ coder/dev?

Answer6 hZWXn5plmWuVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZnJyZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Tâm Huỳnh's picture
1573717480

2 UV ngang tài ngang sức thì tôi sẽ chọn nam, độ bền, sức chịu đựng và khả năng hòa nhập với team tốt. 
Bạn thì sao?

Answer6 hZWXn5plmWuVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZnJyZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Ngô Tường's picture
  Ngô Tường
  1573718149

  Các cty nhìn chung ko ưu tiên tuyển người lớn tuổi, có gia đình, có con. Trong mắt nhà tuyển dụng thì tech đã được "ngầm hiểu" - là nam giới, trẻ, và độc thân. 

   hZWXn5plmWuVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqUmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5plmWuVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXbJiFneDh
  hZWXn5plmWuVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Kal5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpZFVvtrI.
 • mà sao lại phân biệt nam nữ thế nhẩy?

   hZWXn5plmWuVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqUmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5plmWuVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXbJmFneDh
  hZWXn5plmWuVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Kal5eIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpaVVvtrI.
 • Phuc Thinh NGUYEN's picture

  vì các boss và các nhà tuyển dụng đang xây dựng kinh doanh dựa trên việc

  - trẻ - khoẻ - rẻ

  - dùng sức cày thay trâu

  ưu tiên những nhân sự có thể thay máu nhanh

  Rồi đến lúc nào đó các boss lại gào lên về

  - sự trung thành của nhân viên

  - thiếu hụt nhân sự chất lượng cao


   hZWXn5plmWuVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqVload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5plmWuVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXbZaFneDh
  hZWXn5plmWuVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KamJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpwbZtpVm6xtg..
 • Phuc Thinh NGUYEN's picture

  Cty mình có 1 bạn nữ làm kĩ sư phần mềm - hiện đã ở trình độ Tech Lead, chất lượng công việc, độ sâu về tư duy và khả năng đưa ra giải pháp tốt hơn 90% kĩ sư nam giới mà mình biết.


  Cty mình chủ trương giờ giấc khoa học, gói gọn công việc trong 8h ở văn phòng, còn lại mọi nhân viên đều cần có cuộc sống riêng. OT chỉ khi không còn giải pháp nào khác, nên việc lựa chọn nhân sự dựa trên khả năng OT là 1 điều nực cười với cty mình

   hZWXn5plmWuVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqVl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5plmWuVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXbZeFneDh
  hZWXn5plmWuVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KamJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpwbZtpVm6xtg..
 • Huynh M. Quan's picture
  Huynh M. Quan
  1574840428

  Các cty tech phần lớn là nam nên anh em nhậu nhẹt với nhau. Nữ làm tech mà ko nhậu thì thành ra khó teamwork với mọi ng, nên dù muốn hay ko đây cũng là 1 hạn chế 

   hZWXn5plmWuVlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqXlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5plmWuVlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXb5WFneDh
  hZWXn5plmWuVlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KampOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9sbFVvtrI.
 • Lý Trâm Anh's picture
  Lý Trâm Anh
  1574850043

  Có anh sếp của một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam bảo rằng anh không tuyển dụng phụ nữ vì ba lý do. Thứ nhất, phụ nữ không giỏi kỹ thuật bằng đàn ông. Thứ hai, anh không nghĩ phụ nữ đủ sức để làm như đàn ông, "bắt tụi nó làm thâu đêm suốt sáng, mặt nổi đầy mụn, anh cũng không nỡ". Thứ ba, tuyển con gái vào mấy năm nó lấy chồng, lại nghỉ đẻ. 

   hZWXn5plmWuVlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqXload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5plmWuVlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXb5aFneDh
  hZWXn5plmWuVlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KampSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdoaVVvtrI.
hZWXn5plmWuVlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...