Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZholG-XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

“Nghề sales chỉ dành cho những người có tài bán hàng bẩm sinh”, đúng hay sai?

Answer10 hZWYmZholG-XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mTnJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Ha Ngo Xuan's pictureAnphabe Most Active Contributor
1353569725
Answer10 hZWYmZholG-XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mTnJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Thang Vo's picture
  Thang Vo
  1358558196

   Sai

   hZWYmZholG-XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmZmXload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZholG-XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWSWb5aFneDh
  hZWYmZholG-XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZWZmpSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZwaJ1pVm6xtg..
 • Tùng Nguyễn's picture
  Tùng Nguyễn
  1358826582

  Theo tôi đây là một câu hỏi không nên trả lời Yes or No đc. mà nó có nhiều khía cạnh

  Tài bán hàng ở đây được hình thành từ rất nhiều yếu tố chứ ko fai sinh ra là có sẳn. (Tất nhiên là khi sinh ra em bé sale tiếng khóc để lấy sữa của mẹ thì ko nói)

  Ví dụ bạn có khả năng giao tiếp tốt, lôi cuốn, ngoại hình đẹp thì khả năng bạn bán hàng thành công rất cao nhưng cũng có mặt thứ hai là nhiều người cho rằng ko nên tin những người nói năng rót mật như vậy.

  - Cái nghề sale mà thành công quan trọng nhất là bạn sale cái gì mà mình cảm thấy thật sự yêu nó, nắm rỏ nó và coi nó như là sản phẩm của chính mình chứ ko phải là sản phẩm của công ty.

  - Ngoài ra thì những kỹ năng như giao tiếp, mở rộng quan hệ, kỹ năng đàm phám... sẽ bổ trợ rất tốt cho mình trong ngành sale

  -

   hZWYmZholG-XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmZqTmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZholG-XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWSXa5mFneDh
  hZWYmZholG-XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZWalpeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobptuVm6xtg..
 • Khang Le's picture
  Khang Le
  1359781953

  Theo các Bạn làm sao phát hiện là có Tài  bẩm sinh?

  Tài bẩm sinh do mình tự phát hiện ra hay khi đi làm được đồng nghiệp,cấp trên ,Thầy  cũa mình phát hiện ra?


   hZWYmZholG-XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmZyVmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZholG-XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWSZbZmFneDh
  hZWYmZholG-XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZWcmJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmprb5xXb7Cx

Pages

hZWYmZholG-Yk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...