Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tgkWqZm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nghỉ việc trước hạn (45 này thông báo) có phải bồi thường cty cũ?

Answer hZWXn5tgkWqZm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmpqTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Anh chị cho e hỏi, 

Bạn em học tiếng Hàn hơn 3 năm và có thể giao tiếp khá tốt. Bạn nhận được cơ hội có sử dụng tiếng Hàn tuy nhiên công việc mới yêu cầu làm việc từ ngày 31/05, bạn em chưa bàn giao xong công việc cũ nên đã trao đổi với manager và office manager để thỏa thuận được xin nghỉ trước thời hạn (đơn xin nghỉ đã được 2 chị này duyệt cho nghỉ trước thời hạn bắt đầu từ 31/05). Tuy nhiên hiện tại phía công ty cũ vẫn yêu cầu bạn em bồi thường 1,5 tháng lương ( hợp đồng vô thời hạn).

Vậy trường hợp này bạn em có phải bắt buộc bồi thường không ạ? nếu không bồi thường, phía công ty cũ có thể không chốt sổ bảo hiểm/không hoàn trả sổ BHXH thì nhờ anh chị hướng dẫn giúp bạn em phải làm thủ tục gì để xin cấp lại sổ?

e xin cảm ơn anh/chị

Answer hZWXn5tgkWqZm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmpqTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5tgkWqZm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...