Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nhân sự sẽ xử lý thế nào với nhân viên có hình xăm?

Answer6 hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WTlZWTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Đỗ Hưng's picture
1445833438

Đeo khuyên ở lông mày và môi còn có thể tháo ra được nhưng hình xăm thì
khó có thể xóa, thậm chí là không thể. Bạn sẽ giải quyết thế nào với
những hình xăm của nhân viên?

Answer6 hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WTlZWTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Minh Thanh Nguyen's picture

   Em thấy bây giờ cũng nhiều nhân viên văn phòng xăm mình. Miễn đừng xăm những hình quá hầm hố hay phản cảm thì đâu có sao nhỉ! 

   hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUm5uTl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmaYa5eFneDh
  hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpeblpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhobpZrVm6xtg..
 • Tuan Anh Vu's pictureAnphabe Expert
  Tuan Anh Vu
  1445989500

  xăm cái gì và xăm ở đâu - phụ nữ xăm hình thì càng đẹp 

   hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUm5uUmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmaYbJiFneDh
  hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpebl5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmxtcJhXb7Cx
 • Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor

   ...phụ thuộc vào văn hóa của doanh nghiệp hoặc Cty ấy, thường thì có quy định về vấn đề này rồi thì chiếu theo quy định đó để hành xử và cập nhật thêm nếu cần thay đổi. Còn nếu chưa có thì cần xem xét người ấy, và xăm ấy có ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc, sản phẩm, hay hình ảnh hay không, từ đó đánh giá và xem xét có cần thiết phải đưa ra một quy định nào đó liên quan tới vấn đề này hay không, nếu không thì pass, nếu có thì nghiên cứu để đưa ra and following nó.

   hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUm5uUmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmaYbJmFneDh
  hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpebl5eIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1446176756

  Trên quan điểm cá nhân mình thì :

  Hình xăm là sở thích cá nhân.

  Tuy nhiên, sở thích của những người giống nhau nó được xếp (theo nghiên cứu xưa nay) vào loại có tâm lý giống nhau (dễ bị lôi kéo, phong trào, bột phát, quan điểm luôn dao động ...) mà qua tìm hiểu thông tin nhiều mới có thể xác định được điều đó. Mặc dù việc xăm hình nó cũng có phần khác nhau là hình xăm, quy mô, vị trí ... nhưng những vấn đề cơ bản về tâm, lý là giống nhau.

  Cho nên với quan điểm cá nhân thì nếu là ngành giải trí, nghệ thuật ra thì DN sản xuất kinh doanh không nên quyết hoặc ít nhất thì cũng có những quy định, ràng buộc hạn chế việc nhân viên xăm mình.

  Hãy thử nghĩ một quản lý làm việc với nhân viên xăm mình thì người thứ ba nhìn vào sẽ hiểu thế nào, (chưa kể những nhân viên xăm mình thuộc loại thích. tâm đắc với hình xăm của họ) thì sao trong quá trình làm việc.

  Hiểu biết về tính cách những người xăm mình mới thấy cần làm gì mặc dù nó là sở thích cá nhân.

   hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUm5uVl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmaYbZeFneDh
  hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpebmJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1447292858

   Hãy tìm một cơ hội/người đi thăm nuôi, tháp tùng theo bạn sẽ thấy/cảm nhận về hình xăm và thế giới hình xăm nó tồn tại ở đâu rồi mới thấy mình có nên rước vào Cty hay không.

   hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUm5yRm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmaZaZuFneDh
  hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpeclJmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Khiêm Nguyễn's picture
  Khiêm Nguyễn
  1572187720

  Theo mình thấy bây giờ xăm hình đâu có phải là vấn đề, quan trọng là nhân viên đó tính cách, năng lực như nào? ngoài ra với những hình xăm nhỏ, hình xăm không quá phản cảm thì càng đẹp.

   hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmam4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWcpuFneDh
  hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZnZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmprcZ1qalVvtrI.
hZWYlpVklGyWlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...