Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tjknGXlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nhân viên là người giúp sếp hay sếp là người giúp nhân viên

Answer hZWXn5tjknGXlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aanZeUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Trong công việc, sếp là người giao việc cho nhân viên là một điều đương nhiên. Nếu đó là công việc mới, trách nhiệm của sếp phải hướng dẫn thực hiện từng bước một. Còn nếu đó là công việc lặp lại nhiều lần (hoặc tương tự các việc trước) thì sếp chỉ cần giao việc và nhân viên tự suy nghĩ cách thực hiện.

Tuy nhiên, giao từng việc đơn lẽ như vậy chỉ phù hợp cho các nhân viên mới hoặc chưa có kinh nghiệm. Nếu đó là nhân viên có kinh nghiệm mà sếp vẫn giữ thói quen làm việc như vậy thì thật sai lầm. Đối với nhân viên có kinh nghiệm, thay vì giao việc cho nhân viên, sếp nên là người giao trách nhiệm thì tốt hơn. Đối với mỗi trách nhiệm, sếp phải gắn những mục tiêu cụ thể để nhân viên phấn đấu, từ đó nhân viên mới triển khai bằng kế hoạch năm, kế hoạch chi tiết, rồi thực hiện từng bước để đạt mục tiêu đề ra. Như vậy công việc mới có thử thách, nhân viên bớt chán và nhìn ra được sự đóng góp của bản thân cho công ty.

Nhìn chung, với phong cách nào thì cũng đều là làm việc vì mục tiêu của tổ chức. Tuy nhiên, nếu là sếp nên có cách nhìn nhận phong cách phù hợp đối với từng nhân viên. Nhân viên mới thì phải giao việc và hướng dẫn thực hiện thật cụ thể, còn nhân viên có kinh nghiệm thì nên giao cho họ nhiệm vụ với mục tiêu để họ tự hoạch định và triển khai. Còn đối với quản lý cấp trung thì chỉ nên giao cho họ mục tiêu và sự tin tưởng để những người tự lựa chọn hướng giải quyết vấn đề, tự phân chia công việc trong nhóm để làm sao hoàn thành mục tiêu là được. Như vậy mới đúng phong thái của người lãnh đạo.

------

Nói nhiều triết lý vậy, nhưng mình lại đang vướng vào những việc vụn vặt do sếp chỉ biết giao việc chứ không giao nhiệm vụ. Vậy nhân viên có nên tự tước nhiệm vụ của sếp và đứng ra chịu trách nhiệm (trong tiềm thức) của toàn bộ nhiệm vụ liên quan đến công việc mà sếp giao không?

Xem thêm:

Answer hZWXn5tjknGXlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aanZeUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5tjknGXlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...