Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpZjl2uWlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nhảy việc nhiều nhà tuyển dụng thấy rủi ro, không có việc làm trong mùa Covid. Làm sao tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm?

Answer hZWYmpZjl2uWlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXm5yUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyen duc Hai's picture
1628650643

Xin chào các bạn mình là Nguyễn Đức Hải hiện tại đang làm việc tại Bosch ví trí senior software engineer.

Khi covid đến những rủi ro kiểu như thiên nga đen(nhiều cái không may mắn xảy ra cùng lúc) xuất hiện liên tục khiến cuộc sống của chúng ta khó khăn. Dẫn đến rất nhiều những biến cố trong sự nghiệp, đặc biết bỏ lỡ thời gian cơ hội và tiền bạc. Nhưng dù vấn đề lớn đến mấy vẫn có cách giải quyết đặc biệt, Đặc biệt là trong trường hợp hải nêu trên. Gần như cơ hội tìm việc ngay trong mùa dịch khả năng thành công chỉ 10% ~ 20% theo cá nhân Hải, bản thân mình lại là người trong cuộc. Đến cuối cùng thì tôi vẫn nhận được offer 1.5 lần expect salary gần như gấp 2 lần mức lương ở công ty cũ. Bởi vậy  Vấn đề chúng ta nhìn thấy mới chỉ là phần nổi của vấn đề. còn 70% vẫn là phần chìm. Tôi tin rằng thông qua vấn đề nêu trên có thể giúp được những bạn trong hoản cảnh khó khăn như trên có thể tìm ra cách gỡ rỗi. Nếu mọi người comment đủ ít nhất 100 comments Hải sẽ hold một meeting qua Zoom. Chúc các bạn thành công. 

Answer hZWYmpZjl2uWlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXm5yUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmpZjl2uWlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...