Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVimnGWl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Những tình huống về nội quy công ty mà nhân sự thường gặp

Answer2 hZWYlpVimnGWl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmpeaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hong Van's picture
1599725211

Em mới vào nghề gặp phải nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng vì non tay nên chưa biết xử lý thế nào, mong các anh chị chỉ giáo thêm:

1. Trường hợp nhân viên quên chấm công đến và về nhiều quá thì phải làm sao? Đôi khi mọi người cũng thân thiết với nhau như gia đình nên cũng khó để áp dụng đúng quy định. Đặc biệt, những người quên chấm công lại là các anh chị Giám đốc bộ phận nên cũng khó xử lý một cách cứng nhắc. 

2. Trong trường hợp nhân viên nghỉ ốm lâu trên 1 tháng thì anh chị xử lý thế nào ? 

3. Làm thế nào khi nhân viên không chấp hành hoặc tuân thủ những nội quy do HR đưa ra, vì phòng nhân sự toàn người mới? 

Xem thêm các tình huống nhân sự khác: 
>>> Tình huống đề bạt nhân sự nội bộ  
>>> Chương trình Management Trainee có nên yêu cầu nhân viên ký Training Bond?
>>> Có nên tuyển người đã từng thất bại nhiều lần?  

Answer2 hZWYlpVimnGWl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmpeaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  • hZWYlpVimnGWl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5aWnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVimnGWl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KTbpyFneDh
  hZWYlpVimnGWl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OWmZqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpvbJlpZFVvtrI.
 • Hong Van's picture
  Hong Van
  1600056484

  Lúc trước công ty mình cũng gặp tình trạng này rất nhiều khi mới áp dụng hình thức vân tay mọi người hay quên lắm nên mình cũng du di 1-2 tháng. Đến tháng thứ 3 bắt đầu đưa vào policy truyền thông liên tục vấn đề này. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động nội bộ để mọi người hình thành như một thói quen, không bấm vân tay quá thời gian thì sẽ đóng tiền phạt. 

   hZWYlpVimnGWl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5aXlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVimnGWl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KTb5SFneDh
  hZWYlpVimnGWl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OWmpKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJ1oVm6xtg..
hZWYlpVimnGWl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...