Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpnlXCUl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nịnh kiểu này, các sếp thoát được không?

Answer1 hZWXnJpnlXCUl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUnJuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lily Le's picture
1547523376


Có một ông sếp mẫn cán, liêm khiết và ghét nịnh hót. Ông hài lòng với công việc của mình. Điều ông không hài lòng duy nhất là ông có một tay trợ lý rất giỏi giang nhưng nịnh hót vào loại siêu đẳng.

Nhiều lúc ông không muốn nghe những lời tâng bốc, không muốn nhận những món quà ưng ý nhưng tay trợ lý vẫn buộc ông phải nghe, phải nhận. Một chiều cuối tuần, ông muốn nghỉ ngơi và tránh xa những lời nịnh hót nên bảo tay trợ lý: Hôm nay hết việc rồi, anh về sớm với vợ con đi! Tôi cũng muốn về nhà nghỉ ngơi.

Tay trợ lý vâng dạ và đánh xe đi. Chờ cho xe hắn khuất hẳn, ông mới xuống nổ máy xe và quyết định đến với thiên nhiên để nghỉ ngơi. Ông đánh xe vào rừng.

Vừa đến cửa rừng, ông bỗng nghe tiếng chim cúc cu gáy. Ông dừng xe và bước xuống đường, lắng tai nghe và đếm (người Nga có quan niệm vào cửa rừng mà nghe chim cúc cu gáy sẽ gặp may, chim gáy càng nhiều tiếng, sự may mắn càng lớn, chim gáy tối đa là 9 tiếng):

- Một, hai, ba... chín... Trời ơi! Sướng quá, chim gáy những chín tiếng!

Ông sếp hét lên sung sướng và lên xe phóng đi. Khi xe ông khuất hẳn sau đám cây, tay trợ lý chui trong bụi rậm ra, tay xoa, tay gãi, miệng lẩm bẩm:  "Hôm nay đen quá, chui ngay vào ổ kiến!"   

Tuổi Trẻ Online 

Answer1 hZWXnJpnlXCUl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUnJuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1547702133

  Sếp kia đã không có ý định thoát ngay từ đầu nên đã góp phần đào tạo cho kẻ nịnh kia đạt mức độ đó qua một thời gian dài từ ngày đầu nịnh 1, nịnh đơn giản.

   hZWXnJpnlXCUl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZuanYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpnlXCUl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYcp2FneDh
  hZWXnJpnlXCUl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GbnZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
hZWXnJpnlXCUl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...