Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlhmGqZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Ở lại vì sếp tốt hay tìm nơi mới có lương cao hơn?

Answer3 hZWYmZlhmGqZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnJqYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lily Le's picture
1618282399

Gần đây được nghe được tâm sự của một người em. Em mới tốt nghiệp được 1 năm và đang làm việc cho một công ty start up. Làm việc tại đây em học hỏi được khá nhiều thứ và sếp tốt, thế nhưng mức thu nhập thì thấp hơn mặt bằng chung thị trường. 

Em ấy cũng vừa nhận được một offer từ một công ty khác thông qua giới thiệu, thu nhập khá tốt, nhưng nghe nói sếp thì lại khó tính và nóng nảy.

Đứng trước trường hợp này thì mọi người sẽ quyết định thế nào? 

A.  Tiếp tục làm việc cho sếp tốt  
B.    Nhận offer chỗ lương cao hơn    

=> Với mình nếu bạn đã học ở cty cũ đã thấy đủ thì có thể tìm một môi trường mới với những người sếp khó tính hơn để thử thách bản thân mình cũng như sẽ so sánh được đâu là môi trường phù hợp cho bản thân trong bước đường nghề nghiệp tiếp theo. 

Answer3 hZWYmZlhmGqZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnJqYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Thanh Luong's picture
  Thanh Luong
  1618303471

  Mình hay tin câu: "Tình đẹp khi tình lỡ", còn trong công việc mình nghĩ đến một thời điểm phù hợp, nhảy việc cũng là một cách nâng cấp bản thân để tự thử thách mình trong những cấp độ cao hơn...

   hZWYmZlhmGqZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uWnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhmGqZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYbp2FneDh
  hZWYmZlhmGqZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5ObmZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhpbpZqVm6xtg..
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1619513641

  Cái quan trọng là sau khi làm. học được ở nơi đầu tiên như vậy bạn ấy có được cái nhìn có tầm hay chỉ nhìn hiện tại thì sẽ ra câu trả lời.

  Nếu chỉ có cái nhìn đơn thuần của người đi làm thuê thì chuyện nhìn lương cao hầu hết là điều đầu tiên và cứ hết nơi này đến nơi khác ta cứ đi tìm lương.

  Nếu có cái tư duy, cái tầm hơn thì sẽ có thể suy nghĩ rằng lương ta nhận từ đâu, nó phải từ đầu vào của DN và nếu Sếp tốt thì con thuyền đó bao lâu ta có thể lái thay, bao lâu thì ta sẽ làm cho lương cao lên. Và điều đó đòi hỏi bản thân phải có nỗ lực, kiên trì làm việc chứ không chỉ là ngồi lấy thông tin lương các nơi. Ở đâu cũng phải làm và ở đâu cũng lúc hưng lúc suy.

   hZWYmZlhmGqZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uYmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhmGqZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYcJiFneDh
  hZWYmZlhmGqZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Obm5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Donald Stan's picture
  Donald Stan
  1620954491

  Tôi thực sự có thể giới thiệu nó nhưng hầu hết các lần tính phí của họ là rất nhiều ... Bạn có yêu cầu một nhà giao dịch hoặc một công ty thương mại có thể giúp bạn tín hiệu hoặc giao dịch tiền của bạn cho bạn với ROI 200% với 100% đảm bảo, hãy liên hệ với donald2stan @ gmail .com

   hZWYmZlhmGqZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5yRload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhmGqZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KZaZaFneDh
  hZWYmZlhmGqZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OclJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpwb5xpalVvtrI.
hZWYmZlhmGqZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...