Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmphpl2mWk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Phát triển hệ thống phân phối mỹ phẩm tại thành phối HCM như thế nào?

Answer hZWXmphpl2mWk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZl52YiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Anh Dieu Nguyen's picture
1515501409

Chào mọi người,

Từ một ý tưởng để phát triển thành kế hoạch, tiến hành thực hiện nó một cách hiệu quả thật không dễ. Sau khi sử dụng các sản phẩm từ Nga do ông xã xách tay về, mình rất ngạc nhiên về chất lượng của sản phẩm và giá cả. So với các sản phẩm hiện nay trên thị trường, mỹ phẩm Nga chất lượng quá tốt và giá rất cạnh tranh nhưng vẫn chưa được nhiều người biết đến. Vợ chồng mình liên hệ được với vài hãng mỹ phẩm lớn của Nga, có nhà máy sản xuất và đã xuất khẩu ra nước ngoài. Khá vất vả nhưng giai đoạn này cũng đã tạm ổn vì ông xã người Nga ngoại giao rất tốt. Bọn mình hiện đang gặp khó khăn về đầu ra. Dù đã mở cửa hàng tại vị trí khá đẹp, đông dân cư, nhưng khách vãng lai vào cửa hàng rất ít. Việc này cũng có thể đoán trước do tâm lý khách ngại các thương hiệu lạ. Mình chưa có kinh nghiệm xây dựng kênh phân phối cho các spa. Xin mọi người chia sẻ kinh nghiệm

Answer hZWXmphpl2mWk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZl52YiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...