Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZphmXKblpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

“TRAO QUYỀN” CÓ PHẢI LÀ CHO NHÂN VIÊN QUYỀN THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM?

Answer1 hZWXnZphmWqUl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpibiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Một trong những yếu tố hàng đầu được người đi làm bình chọn cho Nơi làm việc lý tưởng chính là “Phát triển và trao quyền”. Liệu chúng ta đã hiểu đúng ý nghĩa của trao quyền hay chưa? Đâu mới thật sự là trao quyền đúng cách?

Hãy cùng Anphabe giải đáp thắc mắc này qua series Quản lý xuất chiêu kỳ 2 với sự chia sẻ của:

Anh Ngô Mạnh Hùng
Regional Manager, Commercial South
Vinataba – Philip Morris HCM Branch
Chị Nguyễn Hiền Hòa                          
Sales Manager                         
Kuehne+Nagel Việt Nam   


Trích Chuyên mục QUẢN LÝ XUẤT CHIÊU

Xem thêm:

Answer1 hZWXnZphmWqUl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpibiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  • trao quyền nên đi kèm trách nhiệm (ownership) và phạm vi hoạt động của người được trao quyền. 

      hZWXnZphmWqUl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeWlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
    • hZWXnZphmWqUl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUbpSFneDh
    hZWXnZphmWqUl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXmZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9taFVvtrI.
hZWXnZphmXKblpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...