Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpik26clZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tại sao cần phải học TOEIC?

Answer hZWXnJpik26clZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJSSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Ngoc le's picture
1557738754

Bằng TOEIC được xem là một chứng chỉ tiếng Anh thiết yếu trong trường học hiện nay. Mình cùng nghiên cứu tại sao Toeic lại thiết yếu đến thế nhé.

TOEIC là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày và môi trường doanh nghiệp, nên được khá nhiều các cơ quan và trường học trên thế giới chọn làm thước đo đánh giá trình độ tiếng Anh của nhân viên và sinh viên của mình.

Trên thế giới, có khoảng 14.000 công ty và trường đại học thuộc hơn 100 nước chấp nhận bằng TOEIC, còn tại Việt Nam thì con số này là hơn 500.

Có được chứng chỉ toeic trong tay đã là một ưu điểm rất lớn cho bạn trong khi tìm việc, vì nhà tuyển dụng khi nhìn vào CV trước hết sẽ thấy ấn tượng với năng lực tiếng Anh của bạn.

Answer hZWXnJpik26clZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJSSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJpik26clZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...