Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhglG-YmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tại sao công ty nhỏ - công ty Việt Nam không giữ được người tài?

Answer10 hZWYmJhglG-YmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52WmJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Khanh Pham's picture
1408328191

Hi các anh/chị,

Em luôn có một thắc mắc vì sao các công ty nhỏ hoặc cty Việt Nam (dù là rất lớn) luôn khó giữ được người tài trước các công ty đa quốc gia. Khi có 2 cty cùng tiếp cận 1 ứng viên với quyền lợi như nhau, thì cty đa quốc gia luôn được chọn. Liệu chúng ta có chính sách nào giúp ngăn cản việc này không?

Answer10 hZWYmJhglG-YmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52WmJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1503979428

  Giữ người tài. Cái cơ bản là phải hiểu rằng mỗi người khi đi làm họ có mục tiêu và nhu cầu cụ thể của họ. Và những điều đó cũng sẽ thay đổi theo thời gian khi họ đạt được mục tiêu đó rồi và xuất hiện mục tiêu mới mà môi trường đó chưa hoặc không có.

  Nếu thừa nhận được điều đó thì ta sẽ hiểu rằng việc người tài ra đi nó cũng như người thường, đến lúc đạt được yêu cầu hiện tại và xuất hiện nhu cầu ở tương lai mà môi trường hiện tại chưa hoặc không có thì sự dịch chuyển sẽ xảy ra. Người lao động sẽ ra đi.

  Các Cty đa quốc gia mãng PR họ tốt hơn, dùng nhiều hơn như là một văn hóa của họ, còn DN VN thì cũng theo họ cho nên PR nó không là vấn đề chủ yếu. Vì vậy việc người tài đi hay ở thì DN VN không có nhiều để chúng ta nắm bắt.

  Bao nhiêu người tài từ DN VN chuyển sang Cty đa quốc gia đã phải chạy đôn chạy đáo vì không ổn định, phải làm việc nhiều gấp mấy lần về công việc, thời gian... thậm chí tranh đua nhau khắc nghiệt (và tất nhiên tranh đua thì chắc chắn phải có kẻ thua mới có người thắng) nhưng người thua, thiệt thòi ... họ vẫn nhẹm đi mà chỉ lên tiếng về Cty Đa quốc gia họ đã làm cho thỏa sĩ diện (việc này không bàn đến những người ổn định). Số này nhiều vô kể nhưng khi bị khó khăn, trượt ... họ đều im lặng, cam chịu nên ta chỉ còn thông tin 1 chiều từ DN VN ra Cty Đa quốc gia mà thôi.

  Nói vậy để thấy việc người LĐ ra đi nó luôn xuất hiện ở mỗi người trong một giai đoạn thỏa điều kiện nào đó chứ không chỉ ở DN VN hay Cty nhỏ. Chúng ta chỉ tập trung theo thông tin có được đã làm cho ta thấy chỉ có VN chạy ra và hầu như ở Cty Đa quốc đều là người tài thì thật là chưa quan tâm, bàn hết về 2 mặt của một vấn đề.

  Cho nên việc giữ người tài thì DN phải quan tâm, nắm được nhu cầu vào hiện tại và tương lai (ước nguyện) của người lao động (trong đó có cả người tài) thì ở mức độ hợp lý giữa quyền lợi của DN và NLĐ thì sẽ giữ được người.

  Ý kiến mang tính cá nhân.

   hZWYmJhglGqXm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiUlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJhglGqXm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVbJSFneDh
  hZWYmJhglGqXm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYl5KIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor

  ...nếu không ngăn cản thì về lâu về dài lợi thề sẽ thuộc các công ty đa quốc gia và như thế là kìm hãm sự phát triển của chúng ta, thị phần sẽ thuộc về họ và vì thế là một khía cạnh làm VN chậm phát triển! ...vấn đề của bạn đã trở lên rất lớn rồi và tôi hiểu tâm lý của những người tài là muốn trải nghiệm với các công ty đa quốc gia nhưng với những người tài thực sự thì lại muốn làm cho các công ty VN vì họ tại thật sự khi nhìn ra được vấn đề của bạn, hy sinh tâm lý và mong muốn của mình để cho cái chung, cho Tổ quốc phát triển.

   hZWYmJhglGqXm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiUmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJhglGqXm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVbJmFneDh
  hZWYmJhglGqXm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYl5eIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..
 • Lê Nam's picture
  Lê Nam
  1622431245

  Với quan sát của tôi tại cộng đồng và tại các đối tác của mình thì thấy rằng: Biến động nhân sự, vào ra như "cái chợ" là câu chuyện của cả DN Việt và DN nước ngoài, DN nhỏ cũng như DN lớn. Không phải công ty đa quốc gia thì giữ người tốt hơn đâu các bạn. Lý do khiến nhân sự luôn di chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia là vấn đề...thuộc tính của con người. Nói cách khác, đó là đặc tính. Trừ khu vực nhà nước, người ta bỏ cả miếng đất, cái nhà ra chạy việc, sáng cắp ô đi tối cắp cặp về rất nhàn tản...là họ không muốn đi. Còn thì luôn chuyển động như...dòng nước. Làm ở các DN không có gì ràng buộc cả. Chỉ cần nghe chỗ này có chế độ tốt hơn, làm việc đỡ áp lực hơn là....phóng. Không thể ôm mãi cái mác "làm công ty đa quốc gia", nhưng cày sấp mặt!

  Xem ra, "việc nhẹ lương cao" vẫn luôn là lời nói dối hấp dẫn. Nó luôn khiến con người ta kiếm tìm đến...suốt cuộc đời!

   hZWYmJhglGqXm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5yWmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJhglGqXm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KZbpqFneDh
  hZWYmJhglGqXm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OcmZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlscZ9nbFVvtrI.

Pages

hZWYmJhglG-YmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...