Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51glW-UmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tại sao công ty nhỏ - cty Việt Nam không giữ dc người tài?

Hi các anh/chị,

Em luôn có một thắc mắc vì sao các công ty nhỏ hoặc cty Việt Nam (dù là rất lớn) luôn khó giữ được người tài trước các công ty đa quốc gia. Khi có 2 cty cùng tiếp cận 1 ứng viên với quyền lợi như nhau, thì cty đa quốc gia luôn được chọn. Liệu chúng ta có chính sách nào giúp ngăn cản việc này không?

1408328191
 • Recruitment & Retention
 • 9 answer(s)
 • hZWXl51glG6Yk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52WmJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam

  Giữ người tài. Cái cơ bản là phải hiểu rằng mỗi người khi đi làm họ có mục tiêu và nhu cầu cụ thể của họ. Và những điều đó cũng sẽ thay đổi theo thời gian khi họ đạt được mục tiêu đó rồi và xuất hiện mục tiêu mới mà môi trường đó chưa hoặc không có.

  Nếu thừa nhận được điều đó thì ta sẽ hiểu rằng việc người tài ra đi nó cũng như người thường, đến lúc đạt được yêu cầu hiện tại và xuất hiện nhu cầu ở tương lai mà môi trường hiện tại chưa hoặc không có thì sự dịch chuyển sẽ xảy ra. Người lao động sẽ ra đi.

  Các Cty đa quốc gia mãng PR họ tốt hơn, dùng nhiều hơn như là một văn hóa của họ, còn DN VN thì cũng theo họ cho nên PR nó không là vấn đề chủ yếu. Vì vậy việc người tài đi hay ở thì DN VN không có nhiều để chúng ta nắm bắt.

  Bao nhiêu người tài từ DN VN chuyển sang Cty đa quốc gia đã phải chạy đôn chạy đáo vì không ổn định, phải làm việc nhiều gấp mấy lần về công việc, thời gian... thậm chí tranh đua nhau khắc nghiệt (và tất nhiên tranh đua thì chắc chắn phải có kẻ thua mới có người thắng) nhưng người thua, thiệt thòi ... họ vẫn nhẹm đi mà chỉ lên tiếng về Cty Đa quốc gia họ đã làm cho thỏa sĩ diện (việc này không bàn đến những người ổn định). Số này nhiều vô kể nhưng khi bị khó khăn, trượt ... họ đều im lặng, cam chịu nên ta chỉ còn thông tin 1 chiều từ DN VN ra Cty Đa quốc gia mà thôi.

  Nói vậy để thấy việc người LĐ ra đi nó luôn xuất hiện ở mỗi người trong một giai đoạn thỏa điều kiện nào đó chứ không chỉ ở DN VN hay Cty nhỏ. Chúng ta chỉ tập trung theo thông tin có được đã làm cho ta thấy chỉ có VN chạy ra và hầu như ở Cty Đa quốc đều là người tài thì thật là chưa quan tâm, bàn hết về 2 mặt của một vấn đề.

  Cho nên việc giữ người tài thì DN phải quan tâm, nắm được nhu cầu vào hiện tại và tương lai (ước nguyện) của người lao động (trong đó có cả người tài) thì ở mức độ hợp lý giữa quyền lợi của DN và NLĐ thì sẽ giữ được người.

  Ý kiến mang tính cá nhân.

  1503979428
  • hZWXl51glG6Yk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiUlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glG6Yk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVbJSFneDh
  hZWXl51glG6Yk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYl5KIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Nguyen Hong Minh

  ...nếu không ngăn cản thì về lâu về dài lợi thề sẽ thuộc các công ty đa quốc gia và như thế là kìm hãm sự phát triển của chúng ta, thị phần sẽ thuộc về họ và vì thế là một khía cạnh làm VN chậm phát triển! ...vấn đề của bạn đã trở lên rất lớn rồi và tôi hiểu tâm lý của những người tài là muốn trải nghiệm với các công ty đa quốc gia nhưng với những người tài thực sự thì lại muốn làm cho các công ty VN vì họ tại thật sự khi nhìn ra được vấn đề của bạn, hy sinh tâm lý và mong muốn của mình để cho cái chung, cho Tổ quốc phát triển.

  1504085051
  • hZWXl51glG6Yk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiUmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glG6Yk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVbJmFneDh
  hZWXl51glG6Yk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYl5eIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..

Pages

Lazy Load...