Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tại sao giám đốc tập đoàn nước ngoài thường không thành công khi làm CEO cho công ty Việt Nam nhỏ, khoảng 20 người ?

Một giám đốc bán hàng khu vực rất thành công của tập đoàn nước giải khát lớn, lãnh đạo hơn 500 nhân viên sales nhưng lại thất bại khi qua làm giám đốc điều hành cho một công ty Việt Nam nhỏ chỉ khoảng 20 người. Tại sao quản lí 500 người thì làm tốt còn 20 người thì lại không?

1314152795
 • Leadership
 • 33 answer(s)
 • hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aVlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Liệu có vấn đề gì về ngôn ngữ không?

  1319701494
  • hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKVlpiRhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIl2GVaYae3-A.
  hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHl5KYlISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWlpcJtXb7Cx
 • tư duy người Việt.

  1319960658
  • hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKVl5qUhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIl2KXbIae3-A.
  hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHl5Oal4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWlrb5hXb7Cx
 • Thực tế khi bạn là một sales giỏi muốn chuyển qua điều hành là một việc làm không đơn giản vì khi bạn chuyển qua điều hành một công ty là bạn đã chuyển từ một cá nhân (sale) sang tập thể (điều hành). Sale là bạn gặp khách hàng và thiết lập mục tiêu sao cho bạn bán thật nhiều sản phẩm bạn có thì ok. Nhưng với điều hành thì không đơn giản vì khi bạn điều hành bạn phải làm tất cả mọi việc từ thiết lập nguồn Nguyên vật liệu cho tới đầu ra khách hàng nhưng bên trong bạn phải nắm rõ những quy luật chu trình sản phẩm của mình đi và sự phối hợp giữa các phòng ban.
  Tôi được biết có một công ty thành lập từ năm 1998 đến năm 2008 vị Tổng Giám Đốc này đã thay đến 5 đời CEO và phải đi vay mượn tài chính 2 lần để không bị phá sản nhưng từ năm 2008-2011 có vị CEO mới và trong 3 năm điều hành vị CEO này mới nắm bắt hoàn toàn được cách SP của cty đi như thế nào cho hiệu quả nhất. Và hiện tại công ty này rất thành công.
  Vì vậy nếu CEO muốn thành công thì phải nắm bắt được kiến thức điều hành về SP và văn hoá của Công ty, của nước đó

  1319988016
  • hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKVl5qahp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIl2KXcoae3-A.
  hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHl5OanYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWdsaZ5Xb7Cx
 • Chỉ riêng vai trò đã tạo sự khác biệt, ai cũng nhận ra mà (GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG vs GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH). Chẳng cứ gì người nước ngoài, ngay cả người Việt cũng vậy tôi thấy rất thành công ở vị trí GĐ chức năng nhưng lại thất bại ở vị trí CEO.
  Thế nên CEO đâu phải cứ giỏi chuyên môn là chắc chắn thành công. Phần lớn những CEO thành công đều là những người có khả năng thu hút và rất LINH HOẠT trong nguyên tắc áp đặt phong cách quản lý của mình tùy thời điểm và tình huống.

  1319996637
  • hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKVl5uShp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIl2KYaoae3-A.
  hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHl5OblYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBalWlob4hwsbA.
 • Câu hỏi của bạn được dựa trên kinh nghiệm của một giám đốc bán hàng. Không phải được dựa trên kinh nghiệm của một giám đốc cho cả một công ty. Một giám đốc bán hàng sẽ có rất nhiều khó khăn để điều hành một doanh nghiệp nhỏ hoặc lớn.
  không chỉ một giám đốc bán hàng - Giám đốc tập đoàn lớn nước ngoài thường không thành công khi làm CEO cho công ty nhỏ ỏ VN (không chỉ ở Việt Nam) vì phải đối mặt với những vấn đề chẳng hạn như:
  Công ty lớn và nhỏ hoạt động khác nhau.
  Công ty nhỏ thường linh hoạt hơn so với công ty lớn do có ít người thực hiện các quyết định quan trọng. Giám đốc/chủ doanh nghiệp nhỏ cần phải thích nghi và đáp ứng một cách nhanh chóng với những thay đổi trong môi trường cạnh tranh.

  Công ty lớn có thể có dự trữ tiền mặt cao hơn và có thể truy cập vào các thị trường vốn chủ sở hữu và nợ tài chính. Doanh nghiệp nhỏ thường phải dựa trên doanh số bán hàng để tạo ra dòng tiền mặt.

  Quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh khác nhau cho các công ty lớn và nhỏ. Trong một công ty lớn, xây dựng chiến lược kinh doanh có thể là một nỗ lực kéo dài một tháng với đầu vào từ các bộ phận khác nhau, các nhà đầu tư, thành viên hội đồng quản trị và quản lý cấp cao, và lên đến đỉnh điểm trong một kế hoạch chiến lược của công ty. Trong một công ty nhỏ, có thể không có một chiến lược chính thức khác hơn là để tồn tại và phát triển kinh doanh trong bất cứ cách nào có thể.

  Một công ty lớn có thể có hàng chục sản phẩm trên khắp thế giới phục vụ hàng ngàn khách hàng. Một công ty nhỏ có thể phục vụ chỉ là một thị trường địa phương với một vài sản phẩm. Giám đốc điều hành của một công ty lớn có thể biết khách hàng quan trọng nhất của ông, nhưng một chủ doanh nghiệp nhỏ thường biết tất cả các khách hàng của mình.
  Trong thị trường địa phương giám đốc doanh nghiệp nhỏ cần phải biết giao tiếp hiệu quả với khách hàng và quan trọng hơn là cần phải hiểu được môi trường của địa phương.

  1331097394
  • hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKZlZiThp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIm2CVa4ae3-A.
  hZWXl51glW-dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHm5GYloSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBal2txcIhwsbA.

Pages

Lazy Load...