Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tại sao ngành Marketing/PR không được tính overtime pay?

Mình vừa nhận một job offer về Marketing và cũng đang trong quá trình thương lượng với công ty tuyển dụng về lương bổng. Lý do mình cần lương cao hơn vì mình biết tuy quy định làm việc là được nghỉ thứ 7, CN nhưng mình chắc chắn rằng với scope of work và tính chất nghề nghiệp thì ko ít lần mình phải làm cuối tuần mà trong hợp đồng thì ghi là ko được tính overtime pay. Đến đây mình cũng thắc mắc tại sao công việc của bọn mình làm trong ngành Marketing/PR không được tính overtime pay trong khi mình hay nghe các anh bên IT thì được. Và đâu là những ngành được tính overtime pay, đâu là không nhỉ?

1374722906
 • Career Guide
 • 6 answer(s)
 • hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uRl5WEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 •  Ngành Mar đặc thù thường các Cty nghĩ ko mang lại lợi nhuận, chỉ huy động vốn vào PR. Tình trạng overtime pay không thể cộng vào đây được. Phúc từng làm NV Mar và sales. hiiiii

  1374900974
  • hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnJiWmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWeVbpqFneDh
  hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZiYmZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdrbZhnVm6xtg..
 • Em nghĩ hỏi là hỏi vậy thôi chứ đến lúc việc đang chạy, thói quen của người làm việc có trách nhiệm là ... tự nguyện làm overtime dù không được yêu cầu. Sếp cũng chả bắt bẻ được mình những điều không ràng buộc trong hợp đồng. Tự mình cảm thấy cần và nên làm vậy mà thôi.

  Cho nên, em nghĩ, câu trả lời sẽ là một câu hỏi khác "liệu chúng ta có phải là người làm việc có trách nhiệm không?" ^^

  1375105594
  • hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnJiZload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWeVcZaFneDh
  hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZiYnJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlocZZqVm6xtg..
 • Câu hỏi của bạn hay!

  Tôi nghĩ do tần suất làm ngoài giờ của các ngành nghề khác như IT không nhiều bằng Marketing hay PR nên dễ cho phòng nhân sự tính toán OT. Còn nếu làm nhiều quá thì chắc nhân sự… mệt, không tính nổi. Haha

  Tôi nói vui vậy chứ do đặc thù nghề nghiệp thôi bạn ơi. Không tính về mức độ đóng góp cho doanh thu của công ty, dựa trên sức lao động bỏ ra thì mặt bằng lương các Marketing/PR sẽ cao hơn các ngành có tính OT, và cả phúc lợi nữa. Mình có nhiều người bạn làm HR của các agency xác nhận điều này và xem sự chênh lệch trong mặt bằng lương là sự bù đắp cho sức lao động ngoài giờ của họ. Nếu chiếu theo luật thì khi để Marketing/PR làm ngoài giờ mà không trả OT là sai luật nhưng hiện nay không ai chiếu cố chuyện này, giữa nhà tuyển dụng và người lao động đã có thỏa thuận ngầm với nhau là vậy. Và khi ai đó làm vị trí này thì cũng không đòi hỏi OT và mặc nhiên chấp nhận, tất cả chỉ deal trên mức lương và phúc lợi thôi. 

  1375955256
  • hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnJqSmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWeXapqFneDh
  hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZialZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhm5oaZdXb7Cx
 • Bạn có thể thắc mắc trực tiếp với nhà tuyển dụng mà :)

  1377480419
  • hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnJyUmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWeZbJiFneDh
  hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZicl5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlpb5luVm6xtg..
 •  Việc này còn tùy thuộc vào công ty bạn ạ, do các cấp quản lý của bạn có thực hiện  không? Chứ nghành nào cũng thế cả. Ví dụ trong hàng tiêu dùng mỗi đợt khuyến mãi hoặc ra sản phẩm mới nếu không OT  thì không bao giờ đúng hạn cả.

  1377481849
  • hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnJyUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWeZbJqFneDh
  hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZicl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmxpa51Xb7Cx
 • Dù là người tập tành dấng thân vào marketing nhưng làm qua rất nhiều công ty mình cũng hiểu phần câu hỏi của bạn.

  Hồi trước mình là thiết kế, nên overtime là chuyện thường tình, luôn được tính và đã từng gặp trường hợp ko được tính overtime pay, nên thường gặp vào trường hợp này mình deal lương cao hơn so với nhà tuyển dụng đưa ra. Để cho thấy công sức bỏ ra là không phí.

  Còn nói là công việc đặc thù thì không phải vậy. Hiện nay mình đang tham gia với 1 Brand khá mới, và mức lương cùng điều kiện khá khó khăn nhưng deal trên hợp đồng thì mình sẽ hưởng 5% lội nhuận năm 3 trên target, vượt hơn target sẽ được tính 7%. Nếu vậy theo mình thấy là do bước deal và khả năng của bạn là chính. Chứ không phải do nhà tuyển dụng nhìn theo hướng bạn Diem Phuc.

  1377487101
  • hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnJyVmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWeZbZiFneDh
  hZWXl5VjmXKWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZicmJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZpa5hlVm6xtg..
Lazy Load...