Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VmlXKXlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tại sao nhà tuyển dụng nên chọn LinkedIn?

Answer hZWYl5VmlWqYmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVnZeViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phùng Thảo's picture
1608481895

LinkedIn là nơi hơn 722 triệu người đi làm trên khắp thế giới đến để kết nối, cập nhật thông tin và tìm kiếm công việc mới. Là mạng xã hội nghề nghiệp lớn nhất và phát triển nhanh nhất dành cho doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động. 

LinkedIN | Professional development for teachers, Logos, Business logoMỗi ngày, hàng tỷ tương tác diễn ra trên nền tảng này. Các thành viên cập nhật profile của họ với các kỹ năng mới,  chứng chỉ và kinh nghiệm làm việc,... Họ cũng xây dựng mối quan hệ với các công ty bằng cách kết nối với nhà tuyển dụng và nhân viên làm việc tại đó, hoặc theo dõi Career Pages, Company Pages của công ty mà mình quan tâm.

LinkedIn Talent Solutions là bộ công cụ giúp nhà tuyển dụng hiểu được ý nghĩa của chuỗi những tương tác này. Chúng có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm các ứng viên phù hợp, xây dựng và duy trì các mối quan hệ cũng như chuyển đổi mối quan hệ đó thành nhân tài gắn bó với doanh nghiệp.

Từ tháng 9/2019, Anphabe trở thành đối tác chính thức của Linkedin tại thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và đẩy mạnh thương hiệu nhà tuyển dụng đột phá, vui lòng liên hệ Anphabe Team:

* Hotline:   (84) 98 865 7881 hoặc
                    (84 28) 6268 2222, ext. 107   
* Email:  huong.ha@anphabe.com

Answer hZWYl5VmlWqYmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVnZeViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYl5VmlXKXlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...