Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZpkkWmcmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Sếp có thực sự chuyên nghiệp khi bắt nêu lý do mỗi lần ứng lương?

Answer2 hZWXnZpkkWmcmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5iWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Chín Bich's picture
1560392932

Câu chuyện đã từng xảy ra tại công ty cũ về dịch vụ định cư Mỹ của mình mỗi lần đến ngày cho ứng lương thay vì báo để được ứng lương hoặc viết đơn xin ứng lương thì công ty có phát giấy xin ứng lương tuy nhiên lại có phần lí do ứng lương? Tôi đã tự hỏi tại sao là có lý do ứng lương trong khi mình đã ứng lương vào ngày được ứng như quy định của công ty.

Tuy nhiên khi điền vào điền đầy tờ đơn xong bao gồm cả lý do, sếp lại lấy ra của từng người xem và đọc lên xem lý do của ai chưa chính đáng bắt đầu hỏi tại sao rồi bla bla bla. Cuối cùng vẫn được ứng lương tuy nhiên mình cảm thấy hành đó hơi xúc phạm đến người làm công ăn lương có thể lý do khó nói hoặc nhân viên cung không có quyền nói lý do, tiền mình làm thì tới tháng lãnh mà có ứng cũng đến hạn công ty cho phép ứng. Gắn bó được 6 tháng mình đã chủ động nộp đơn xin nghỉ và từ đó mình cũng cắt đứt liên lạc với công ty cảm thấy rất ám ảnh với những người sếp như vậy.

Answer2 hZWXnZpkkWmcmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5iWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Lý Thanh Ngân's picture
  Lý Thanh Ngân
  1560401886

  Để tăng sự thấu hiểu và tình đồng nghiệp chăng?! 

  cũng giống như luật quy đinh người đi làm được nghỉ trung bình 15 ngày phép năm. nhưng đó giờ form nghỉ phép nào cũng phần ghi "lý do" heheh   

   hZWXnZpkkWmcmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSWmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZpkkWmcmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRbpmFneDh
  hZWXnZpkkWmcmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9tbVVvtrI.
hZWXnZpkkWmcmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...