Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmphplm6ZmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

SHARE CV

Answer hZWXmphplm6ZmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZl5iWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Kim Dzung Nguyen's picture
1514970322

Dear các ACE. Mình đang có 2 CV Fresher ngành Tài chính. 

1. CV1. Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Toán Tài chính tại UK loại xuất sắc (Sẵn sàng trải qua giai đoạn Intern, mong muốn làm việc trong môi trường phát huy thế mạnh về ngoại ngữ và chuyên ngành Toán Tài chính)

2. CV2. Tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính Quản trị tại Thụy Điển loại khá

Vậy ACE nào đang tuyển vui lòng pm cho mình qua email: tuyendung.ntkd@gmail.com hoặc FB: 0918 622 073 nhé.

Cảm ơn mọi người :)

Answer hZWXmphplm6ZmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZl5iWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...