Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVilWudm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

TÂN SỬU, GIEO QUẺ ĐẦU NĂM

Answer hZWYmJVilWudm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWl5mWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thanh Nguyen's picture
1613647078

Chúc bạn bè một năm mới mùa màng ấm no, thuận hoà hạnh phúc. Gieo quẻ đầu năm Tân Sửu. 

 • Năm Trâu, lên tinh thần luôn là "cày sâu cuốc bẫm" nhé, đừng ước làm "trâu nhàn" vì trâu chỉ nhàn khi được vỗ béo trước khi xẻ thịt thôi.
 • Tinh thần đúng tự khắc tạo năng lượng đủ, bạn sẽ "khoẻ như trâu " nên cực mấy cũng có thể cày. Nhưng không phải cứ cắm đầu "hùng hục như trâu" mà được nhá. "Trâu chậm thì uống nước đục", nỗ lực nhưng phải tỉnh táo để nhanh nhạy thay đổi
 • Thấy vấn đề hay cơ hội phải mổ xẻ giải quyết ngay & luôn, không "để lâu cứt trâu cũng hoá bùn".
 • Tập trung làm việc của mình, chớ có "trâu buộc ghét trâu ăn", tốn công mệt đầu vô tích sự. Ngược lại, hỗ trợ đồng đội "trâu béo kéo trâu gầy", một team phải có người góp sức, kẻ góp mưu mới thành công được.
 • Nếu là người làm thuê, đừng quản khó khăn hỗ trợ người làm chủ, vì lính hay chủ gì thì " Cấy cày vốn nghiệp nông gia - Ta đây trâu đấy ai mà quản công". Nếu là người làm chủ, chớ quên công sức người làm thuê có tâm "Bao giờ ngọn lúa còn bông - Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn".
 • Nhà tuyển dụng "lấy vợ xem tông, tậu trâu xem vó". Vó của bạn đã rèn đủ chắc?
 • Năm nay chú ý bảo toàn tâm sức, coi thị phi như "đàn gảy tai trâu", tránh dính vào đấu đá không cần thiết kẻo "trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết".
 • Nếu bạn có gia đình, nhớ bên nhau hủ hỉ "chồng cày vợ cấy con trâu đi cày".
 • Nếu còn đang lẻ bóng, thì đừng quản "cọc đi tìm trâu" hay "trâu đi tìm cọc", chuyện tình yêu của mình không thể nghe xã hội khuyên.
 • Trong năm khó, hãy học tạo sự thư thái cho mình và mọi người bằng nhiều cách. Nên nhớ biết vô tư "cưa sừng làm nghé" cũng là một loại khả năng. Luôn giữ vững niềm tin "Cùng nhau đi cấy đi cầy. Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu".
 • Cuối cùng, đã làm hết các điều trên rồi thì kết quả thắng thua được mất thế nào cũng cứ "Cười như nghé" thôi. Vì sống, đơn giản là phải VUI.

Hết Tết rồi, cả nhà mình cùng đi cày nhé. 

Answer hZWYmJVilWudm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWl5mWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWYmJVilWudm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...