Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5dkmmqVnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

TAY LẠNH VÀ GIẢI PHÁP CHO NHỮNG CÁI BẮT TAY

Hà Nội mùa gió lại về rồi. Có khá nhiều điều thú vị trong cái thời tiết lạnh lạnh này ấy chứ?

NHƯNG, một trong những điều tôi rất ghét nhất mỗi mùa đông là đôi bàn tay lạnh ngắt của mình. Bắt tay với khách hàng là một điều gì đó thiếu tự tin ghê gớm. Vì đôi bàn tay của mình thì chẳng khác gì băng còn tay đối tác thì ấm áp đến kì lạ.

Các bạn đã gặp từng bắt tay với những người như tôi chưa và cảm giác khi ấy là gì?

1511416291
  • Service Provider
  • 0 answer(s)
  • hZWXl5dkmmqVnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZlJiUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...