Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Team building là gì và nó có ý nghĩa như thế nào với công ty?

Answer5 hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mYlZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Chau Hoang Nguyen's picture
1358909442
Answer5 hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mYlZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • NGUYỄN CHÍ THÀNH's pictureAnphabe Most Active Contributor

  Nếu trả lời câu hỏi thì chắc là phải đọc sách thôi. Ở đây nhân đề tài TB mình có vài suy nghĩ dành cho hai từ TeamBuilding trong đời sống doanh nghiệp hiện nay.

  Ở nơi nào có nhu cầu TB, ở đó chắc hẳn Lãnh đạo có nhiệt huyết muốn kết nối nội bộ nhau để làm hiệu quả, hay nói khác đi, Ban giám đốc đang muốn thay đổi!

  Chính vì lẽ đó, mà TB nó lại là một phần trong kế hoạch, chiến lược thay đổi của công ty. Do đó liều thuốc TB không thể ngừa bệnh hoặc chữa bệnh, chứ không thể chỉ lạm dụng nó vào đời sống hàng ngày của doanh nghiệp.

  Nếu môi trường kinh doanh không tốt, thì TB sẽ có tác dụng ngắn, nhanh chóng và trở nên lãng phí.

  Các môi trường tốt, TB định kỳ sẽ giúp làm trong sạch thêm và môi trường sẽ tốt hơn, nhanh chóng diệt trừ các mầm bệnh đang mới hình thành.

  Nếu các nhà tổ chức TB biết tổ chức hết sức tiết kiệm, phù hợp với từng doanh nghiệp thì sẽ có đất sống, vì ai cũng vậy có lúc phải cần thuốc, dù đó là thuốc ngừa bệnh!

   hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmZqal4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWSXcpeFneDh
  hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZWanZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZvap1sVm6xtg..
 • Tùng Nguyễn's picture
  Tùng Nguyễn
  1359001656

  Teambuilding là một hình thức gắn kết đội nhóm, và các nhân viên trong công ty.

  TB chỉ tốt khi người tổ chức, lãnh đạo có tầm và có tâm.

  Hiện tại một số công ty tổ chức teambuilding nhưng thực chất là đi chơi, ăn nhậu  mà ko có các hình thức học hỏi, trao đổi, training...

   hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmZqamoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWSXcpqFneDh
  hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZWanZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobptuVm6xtg..
 • Nguyen Thanh Vy's picture
  Nguyen Thanh Vy
  1358927679

  Team building là giải pháp xây dựng đội ngủ ,một dạng đào tạo ngoài công việc học mà chơi,chơi mà học.Ý nghĩa của Team building là việc hình thành nhóm làm việc hiệu quả,giúp các thành viên hiểu nhau hơn tăng cường mối quan hệ làm việc chung cho công ty.

   hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmZqXnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWSXb5yFneDh
  hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZWampqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlqbJpqVm6xtg..
 • NGUYỄN CHÍ THÀNH's pictureAnphabe Most Active Contributor

  Mình viết nhanh nên vị sai cụm từ "Không thể" đính chính lại là " TB là liều thuốc chữa bệnh, ngừa bệnh 

   hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmZqamIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWSXcpiFneDh
  hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZWanZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZvap1sVm6xtg..
 • Nguyen Hoang's picture
  Nguyen Hoang
  1538633663

  Team building là các hoạt động xây dựng và phát triển đội nhóm trong công ty. Nên tổ chức thường xuyên mới đem lại hiệu quả tốt nhất. Có thể tổ chức thường xuyên, hàng năm thì kết hợp du lịch, nghỉ mát của công ty, hàng tuần, hàng tháng thì ngay tại văn phòng luôn.

  Team building là gì ?

   hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZiSmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CVapqFneDh
  hZWXnJpkk2mXlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GYlZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZobJpsaFVvtrI.
hZWXnJpkk2mXlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...