Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5dkmmqblpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Thành Công Không Khó #5 – Cùng KPMG Làm Nên Những Điều Phi Thường!

 

Chuyên mục Thành Công Không Khó

------------------------------------------------

Thành Công Không Khó #5 – Cùng KPMG Làm Nên Những Điều Phi Thường!

Tại KPMG, những giá trị văn hóa vô cùng đặc sắc, nơi mà mọi cá tính được đón nhận, bất kể giới tính, tuổi tác. Hãy mang theo tài năng, niềm đam mê và mục tiêu nghề nghiệp để cùng KPMG bắt đầu hành trình tạo nên những điều phi thường.

------------------------------------------------

Website: http://www.anphabe.com/
Fan Page: https://www.facebook.com/anphabe?ref=hl
#ThanhCongKhongKho #KPMG #VietNamBestPlacesToWork #VNBPTW #Anphabe

1512026084
  • Career Guide
  • 0 answer(s)
  • hZWXl5dkmmqblpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZlJ2ZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...