Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pkmXKbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Thị trường nhân sự giai đoạn COVID-19: "50 sắc thái" ứng phó từ doanh nghiệp

Answer hZWXn5pkmXKbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSmpeXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1589538443

Theo kết quả khảo sát tại 50 doanh nghiệp với 20 loại hình ngành nghề về bức tranh tổng quát thị trường nhân sự và hướng giải pháp thực tiễn nhằm đối đầu với cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ mang tên COVID-19 được công bố ngày 29/4, có “50 sắc thái” nhân viên thời COVID.

Nghĩa là trong cơn hoạn nạn, cực chẳng đã, nhiều doanh nghiệp đã phải tìm đến giải pháp mạnh là cắt giảm nhân viên.

Giảm lương, cắt thưởng, bớt giờ làm, giãn ngày trả lương, yêu cầu nghỉ phép hoặc nghỉ không lương là những cách phổ biến khác nhiều doanh nghiệp đang phải áp dụng để hạn chế tối đa khoản chi phí cố định khá lớn hàng tháng.

Với các doanh nghiệp ít ảnh hưởng hơn, phần nhiều đang “án binh bất động” với việc dừng tuyển dụng mới hoặc đã tuyển rồi sẽ giãn ngày bắt đầu của nhân viên mới.  

Chỉ trong một hai tháng này, đã có rất nhiều quyết định và ý tưởng tạo báo được đưa ra, nhưng cũng không thiếu ý kiến bàn lùi của nhóm tâm lý yếu. 

Cũng theo khảo sát, tâm lý chung của nhiều doanh nghiệp là “thủ thế”, một mặt cố gắng đảm bảo sự liên tục trong kinh doanh, một mặt tiếp tục nghe ngóng và làm quen dần với tình hình mới.

Chính tâm lý “thủ” thay vì mạnh dạn “tiến” này đang tạo ra một rủi ro lớn về sự trì trệ trong các dòng chảy kinh tế, và nếu tiếp tục kéo dài sẽ là khởi đầu cho một giai đoạn suy thoái trong tương lai gần.

Thanh Nguyễn – Giám đốc điều hành và Truyền cảm hứng Hạnh Phúc Anphabe chia sẻ: “COVID-19 tuy là một cú đấm đau thương nhưng cũng có tác dụng thức tỉnh. Tạm gác những nỗi đau về kinh tế thì đây sẽ là cơ hội để các tổ chức nhìn lại chính mình.

Khi cả nước đang gồng mình chống dịch thì nhiều doanh nghiệp cũng đã kịp có những bước thay đổi thức thời. Đây chính là những vũ khí thiết yếu cho các doanh nghiệp này bứt phá trong giai đoạn hậu COVID.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đang làm hết sức để bảo vệ quyền lợi cho nhân viên và chính vì thế, đây cũng là lúc người nhân viên thể hiện trách nhiệm và tinh thần cao nhất để cùng chung tay với doanh nghiệp”.

Cũng theo lời khuyên từ Anphabe, COVID-19 sẽ qua đi nhưng nhiều thay đổi nó tạo ra sẽ vẫn ở lại. Ví dụ như xu hướng làm việc từ xa, làm việc tại nhà sẽ được nhiều doanh nghiệp cân nhắc áp dụng. 

Các chuyển đổi nguồn nhân lực từ nhân sự cố định sang tận dụng các nguồn lực chia sẻ (freelance, nhân sự bán thời gian…) sẽ ngày càng phổ biến. Các phương thức tưởng thưởng thay đổi theo hướng giảm chi phí cố định sẽ được ưu tiên hơn.

Trong bối cảnh đó, tiếp tục tận dụng các nền tảng số để đảm bảo sự mượt mà trong vận hành và gắn kết sâu trong tổ chức sẽ là yếu tố tiên quyết.

Từ tháng 9/2019, Anphabe trở thành đối tác chính thức của Facebook Workplace tại thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu Workplace để đẩy nhanh quá trình "số hoá" với platform kết nối nhân viên và làm việc từ xa hiệu quả, vui lòng liên hệ Anphabe Team: 

* Hotline:  (84 28) 6268 2222, ext. 107

* Email:  huong.ha@anphabe.com  


Nguồn: voh.com.vn

Answer hZWXn5pkmXKbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSmpeXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pkmXKbmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...