Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnppimXGcmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Thiết kế app tiếng anh tại ICOSOFT

Answer hZWXnppimXGcmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aam5mUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Kỹ thuật ngày càng được sử dụng trong môi học đường đường và ngày càng phát triển hơn. Không ít những học đường, lớp học online lựa chọn thiết kế ứng dụng tiếng anh để nâng cao hiệu quả đào tạo, dịch vụ.

Thiết kế app tiếng anh tại ICOSOFT

Các tính năng của ứng dụng tiếng anh

Thông tin giới thiệu của trường: đầy đủ các thông tin về điều kiện vật chất như dụng cụ, thư viện, phòng học, trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, quy mô đào tạo của trường,…tùy theo nhu cầu của khách hàng mà ICOSOFT sẽ thêm mục chức năng hợp lý.

hàng ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường: Thiết kế app tiếng anh hiển thị sơ đồ tổ chức nhân sự của Trường, thông tin cụ thể và liên lạc các cán bộ trong trường, các thông tin tuyển dụng cán bộ,…

Các hệ dạy học, khóa học, môn học: các module thông tin khóa học, phí học được chia đều thành các danh mục rõ ràng.

Các hệ dạy học, khóa học, môn học: Các module thông tin khóa học, bảng giá, chi phí được phân bổ đều thành các chuyên mục rõ ràng.

Giới thiệu các bộ môn: Hiển thị thông tin căn bản của bộ môn, sơ đồ bố trí nhân sự của môn học, thông tin cụ thể liên hệ cán bộ trong bộ môn, chỉ dẫn tìm kiếm dữ liệu đọc thêm của từng môn học.

công năng báo danh khóa học, làm học viên trực tuyến: Cho phép học viên tạo tài khoản, truy cập học online và download tài liệu online hoặc ghi danh khóa học theo tính năng thiết lập, phân loại sẵn,…

Điểm nổi trội của khi Thiết kế app tiếng anh tại ICOSOFT

  • Thiết kế app tiếng anh tao nhã, lịch sự, chuyên nghiệp, hợp lý với các đơn vị, giáo dục, trường học.
  • Hình ảnh, trình tự rõ ràng để người nhìn dễ nhận lấy thông tin.
  • Tốc độ nhanh, mượt mà.
  • Hệ thống quản trị dễ dùng.
  • Giao diện thân thiện với người dùng, dễ tương tác.

Giáo dục là lĩnh vực phải luôn cập nhật, tiến bộ để bắt kịp với sự thay đổi của thời đại. Đừng cho qua việc thiết kế app tiếng anh vì chúng thật sự mang lại những Ích lợi rất lớn. Dù là đơn vị học đường hay đào tạo trực tuyến, các nhân đào tạo hay trung tâm giảng dạy thì cũng cần có sẵn app cho riêng mình.

liên hệ ICOSOFT để được cố vấn ngay hôm nay!

 

Answer hZWXnppimXGcmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aam5mUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnppimXGcmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...