Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Thông báo nghỉ việc, Sếp "quay lưng" luôn. Nên xử trí thế nào???

Answer32 hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uVlpmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Nguyen Le's picture
1379568448

 Các Anh/ Chị nhiều kinh nghiệm cho ý kiến về tình huống, khi nv xin nghỉ việc, lúc đầu sếp thuyết phục ở lại, nv đó vẫn quyết nghỉ. Ngay sau khi ký vào đơn, Sếp "quay lưng" ngay với nv đó, né tránh nói chuyện, không cho tham gia các cuộc họp như trước, không giao việc, không care bất cứ điều gì..., thậm chí còn có thái độ với nv này...cực kỳ mất lịch sự

Khi tuyển được ứng viên khác vào thay thế, không báo trước, đùng cái vào, nv kia chưa hết hạn thông báo trước (theo luật) đã được yêu cầu bàn giao ngay trong 1 ngày, và nói bóng nói gió là cho nghỉ ngay sau khi bàn giao, mặc dù còn 20 ngày nữa mới hết hạn thông báo theo luật lao động,.... Các Anh/ Chị thấy funny không?

Trước đó, thì rất hợp ý, làm ăn rất ăn ý nhau, đang là anh em tốt...

Theo các Anh/ Chị, Nv này nên cư xử thế nào cho đúng và cư xử thế nào cho phù hợp với tình huống này?

Xem thêm:

Answer32 hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uVlpmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Quang Tien's picture
  Quang Tien
  1499160864

  Nó cho thấy quyết định nghỉ việc của bạn là hoàn toàn chính xác.

   hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpeRlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmUaZSFneDh
  hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqXlJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlrbZplZlVvtrI.
 • c nguyen's picture
  c nguyen
  1563246505

  Đi làm nhiều , nghỉ nhiều lý do thì mình thấy việc như thế cũng đúng thôi. Bạn từ bỏ công ty, cảm giác người ở lại như bị bạn phản bội vậy đó.

  Bạn cứ làm đúng việc và nghỉ thôi, không cần phải suy nghĩ gì nhiều , bạn tâm thêm buồn.

   hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpaanYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GTcp2FneDh
  hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KWnZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpocJxnaVVvtrI.
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1563784841

  Chúng ta hay dùng từ "Sếp" để nói về người Sếp của mình.

  Tuy nhiên, là con người thì mỗi người do điều kiện, hoàn cảnh, thể chất, trình độ ... mà đã hình thành dần nên tính cách của họ.

  Do đó, việc mỗi người có cách xử sự khác nhau là chuyện bình thường.

  Cùng làm một nghề, cùng có tham dự, học thêm về mãng chuyên trách ... nhưng cũng có người đạt mức độ này, người đạt mức độ kia thì Sếp có người học, có người không học về quản lý, có người học rồi hành được, có người học xong lại không thể áp dụng tốt.

  Như vậy thì việc khi chia tay nếu nói là Sếp thì nó bao hàm chung chung, nhưng nếu cho đó là một cá nhân thì chúng ta sẽ thấy tính cách khác nhau là chuyện bình thường.

  Khi nói là Sếp thì chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng họ phải có văn hóa, rộng lượng ... khi chia tay? 

  Không có đâu. Có nhiều người cái tôi lớn thì cho dù có làm đến đâu, có học cỡ nào cũng chỉ là tài sản đeo trên người chứ nó không là cốt cách từ bên trong.

  Cho nên, việc khi chia tay hoặc đã nộp đơn mà gặp sự lạnh nhạt cũng không có gì phải bận tâm nhiều. Bởi lắm khi ta làm tốt quá thì khi nộp đơn Sếp phải tất bật tìm cho ra người gánh vác phần ta để lại. Hoặc có thể không kham nổi mà Sếp có thể bị ảnh hưởng nên không muốn gặp ...

  Phản ứng với cung bậc khác nhau mà tạo nên thái độ lúc chia tay. Đó là phản ứng rất bình thường như 2 mùa mưa nắng mà dẫu biết là đến mùa nhưng ta vì muốn trời khô ráo nên đang mùa mưa vẫn cứ nghĩ và mong về mùa nắng khô ráo.

  Về mặt chủ quan quan thì muốn có sự giao tiếp tốt khi chia tay thì ta phải hiểu đó là kết quả của quá trình tiếp xúc, làm việc trước đó. Nếu trước đó không có sự hợp tác hay chỉ ở mức gặp chào lấy lệ thì cái giao tiếp kia cũng khó mà hy vọng. Bởi Sếp cũng là con người và tính cách thì nó không phụ thuộc vào vị trí.

  Ngẫm lại ta ở mức nào mà khi đi họ lại thế? Nếu ta ở đúng tầm thì họ sẽ trân trọng, thậm chí không để đến việc chia tay phải xảy ra ngoại trừ lý do khách quan không thể tiếp tục cùng nhau.

  Còn lại muốn đi mà Sếp phải trân trọng thì ta chỉ có tài đức vẹn toàn. Và như vậy thì quay lại câu trên : họ đâu để phải chia tay.

   hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeVnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUbZyFneDh
  hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXmJqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • mdrlong89 nguyen's picture

  3 năm làm thuê chán rồi. giờ mình đã góp vốn kinh doanh chung với ông anh. tránh được kíp làm thuê. làm tự cho mình mới nhiệt tình bạn ơi 

  phần mềm quản lý nha khoa

  phần mềm quản lý spa

   hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeXnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUb5yFneDh
  hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXmpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpsbZZlaFVvtrI.

Pages

hZWXnJpgmXGZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...