Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZphmW-ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Senior Legal Manager (M&A) & Legal Manager (M&A)

Answer hZWXnZphmW-ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpubiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Senior Legal Manager (M&A) & Legal Manager (M&A)

 Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm:

  • Kinh nghiệm: Mua bán sáp nhập doanh nghiệp, giải quyết, đền bù, tranh chấp dự án mặt bằng.
  • Đánh giá rủi ro và tư vấn pháp lý cho các dự án hoạt động và phát triển của công ty (M & A, Bất động sản, Xây dựng, Đầu tư...
  • Kiến thức và hiểu biết về pháp luật về M & A, đất đai và nhà ở, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp, v.v.

Thông tin chi tiết từng vị trí vui lòng tham khảo theo link JD đính kèm:

 01. Senior Legal Manager - $4000 - $5000

Link JD:  http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-director-manager-top-job-senior-legal-manager-ma/  

02. Legal Manager - $2500 - $3500

Link JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-manager-legal-manager-ma-2/

Thông tin liên hệ:

 Cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe thành công đến Anh/Chị

Answer hZWXnZphmW-ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpubiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnZphmW-ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...