Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpgmnCZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Thưởng tết không như mong đợi, có nên phản pháo?

Answer1 hZWXnJpgmnCZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aVlJyXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lily Le's picture
1548301518

Chào các anh chị, 

Em vừa được công ty công bố mức thưởng tết năm nay, điều bất ngờ là mức thưởng thấp hơn những gì em mong đợi. Thật ra ai cũng mong muốn được thưởng nhiều nhưng em luôn suy xét về khối lượng công việc và những đóng góp của cá nhân em và team cho công ty trong một năm quá không phải là ít. Em có hỏi thì nhận được giải thích là doanh thu công ty năm nay không đạt target nên giảm thưởng là chuyện đương nhiên. Nhưng em vẫn không thấy thỏa đáng, theo các anh chị em có nên tiếp tục đấu tranh vì quyền lợi của mình hay không? Và nên đấu tranh theo cách nào hiệu quả? 

Answer1 hZWXnJpgmnCZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aVlJyXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  • Sofa Toàn Quốc's picture

    Mình nghĩ như thế là hợp lý bác ạ. Làm gì có cty nào làm ăn được mà không thưởng hậu cho nhân viên đâu. Thôi cũng thông cảm cho người ta 1 chút!

      hZWXnJpgmnCZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZyTmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
    • hZWXnJpgmnCZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CZa5qFneDh
    hZWXnJpgmnCZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GclpiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqcJ5uZ1VvtrI.
hZWXnJpgmnCZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...